„Anija eidest“ saab valla kaubamärk

1276

Anija valla turismi arengukavas soovitatakse kasutusele võtta „Meie küla eitede“ põhjal loodud visuaalne kaubamärk „Anija eit“.

Anija volikogu kinnitas valla aastate 2014-2020 turismi arengukava. Koostamise algatas kevadel vallavalitsus, arengukava pandi kokku koos piirkonnas tegutsevate ettevõtjatega. Seminaridel ja ringsõitudel kohalikes turismipiirkondades ja -ettevõtetes osalesid ka ümbruskonna teised omavalitsused ning külastusobjektide arendajad. Arengukavaga sooviti hinnata vallas olevat turismiressurssi, selgitada välja turismimajanduse arenguvõimalused. Kirjas on valla puhkepiirkonna   sihtgrupid   ja   -turud,  turismivaldkonna  arenguvisioon,   eesmärgid   2020.   aastaks.
Vallavanem Arvi Karotam nimetas esmaste ülesannetena arengukava täitmisel vajadust koondada ühisprojektidele mõeldes turismiettevõtted ning Anija ja naabervallad Albu, Aegviidu ja Tapa  ühte organisatsiooni. Veel nimetas ta vajadust märgistada valla sissesõiduteed viitadega „Tere tulemast Anija valda!“, et luua vallast sõbralik ja avatud kuvand.
Arengukavas soovitatakse turismi arendustegevusi toetava visuaalse kuvandina võtta kasutusele Raudojal elava kunstnik Ave Nahkuri loodud ja piirkonna sümboliks kujunenud „Meie küla eitedest“ arendatud „Anija eit“, mis registreeritakse kaubamärgina ning kus kajastuvad ka valla vapil kujutatud kolm hane. Anija valla tunnuslausena pakutakse arengukavas välja: „Anija – mõnus linnalähedane koht kvaliteetaja veetmiseks. Anijal ja Kõrvemaal veedetud aeg pole viidetud.“
Volikogu esimees Jaanus Kalev leidis, et dokument on vajalik, kuid vajab täiendamist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata turismialase tegevuse käivitamiseks Anija valla läänepoolses osa.
Volikogu kinnitas valla turismi arengukava 14 poolthäälega. Üks volikoguliige oli erapooletu, ainsana hääletas vastu volikogu esimees.

Eelmine artikkelAruküla jalgpallipoisid said maakonnas 2. koha
Järgmine artikkelAruküla skatepargi ehitus algab oktoobris