Ani­jal uued bus­si­pa­vil­jo­nid

406
Anija vald.

Maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel re­no­vee­ri­ti sel su­vel Ko­se-Jä­ga­la maan­tee lõik Keh­ra te­ha­se juur­de vii­va tee ris­tist Pii­be maan­tee­ni. Tee­re­mon­di käi­gus muu­de­ti Ani­ja bus­si­pea­tus­te asu­koh­ta – va­rem olid need Raa­si­ku tee­ris­ti juu­res, nüüd on kor­ter­ma­ja­de va­he­tus lä­he­du­ses. Abi­val­la­va­nem Enn Pung põh­jen­das, et bus­si pea­le kõn­ni­tak­se ik­ka elu­ma­ja­de juu­rest, mit­te põl­lu pealt. Enam ei ole pea­tust ka mõi­sa ai­da juu­res. Tee­re­mon­di ajal teh­ti pea­tus­te jaoks uu­de koh­ta bus­si­tas­kud, val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel pai­gal­da­ti ka­he­le poo­le teed klaa­sist oo­te­pa­vil­jo­nid. Need läk­sid koos pai­gal­du­se­ga maks­ma 6000 eu­rot. „Sel­li­seid pa­vil­jo­ne Ani­ja val­las roh­kem po­le, ar­van, et sa­ma­su­gu­sed võiks pan­na ka Keh­ra pea­tus­tes­se. Hea, kui bus­si­pea­tus­tes po­leks liht­salt pink, vaid saaks ka tuu­le ja vih­ma eest var­ju min­na,“ lau­sus ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus toi­mus 30. kor­da lau­rit­sa­jooks
Järgmine artikkelArva­mi­sest ja aru­te­lu­dest ar­va­mus­fes­ti­va­lil