Ani­ja vo­li­ko­gus keskf­rakt­sioon

1101

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 5 lii­get, kes kan­di­dee­ri­sid Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas, esi­ta­sid esi­me­sel is­tun­gil vo­li­ko­gu esi­me­he­le aval­du­se, mil­les tea­ta­sid, et on vo­li­ko­gu töös osa­le­mi­seks moo­dus­ta­nud keskf­rakt­sioo­ni. Sel­le esi­mees on Jaa­nus Ka­lev, asee­si­mees Jü­ri Lill­soo, liik­med In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko ja Ma­ri­na Pet­ro­va.

Eelmine artikkelKeh­ra õpe­ta­ja REE­SI KUS­LAP käis kroonp­rint­si ra­has­ta­tud kon­ve­rent­sil Abu Dha­bis
Järgmine artikkelRaasiku vallas alustab noortevolikogu