Ani­ja vald noor­te­kes­kus­te ühen­du­se liik­meks

1489

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas veeb­rua­ris, et Ani­ja vald as­tub MTÜ Ees­ti Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­du­se liik­meks. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nas, et te­gu on ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­ga, kes on noor­soo­töö­vald­kon­nas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi es­ma­ne koos­töö­part­ner ning ai­tab ku­jun­da­da ka riik­lik­ku noor­soo­po­lii­ti­kat. Ani­ja vald on noor­te­kes­kus­te ühen­du­ses Ani­ja val­la noor­te­kes­ku­se kau­du, val­la­va­lit­sus mää­ras val­la esin­da­jaks sin­na val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi.

Eelmine artikkelKeh­ras kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2016
Järgmine artikkelAru­kü­la mõi­sa al­lee kas­ta­ni­d on haiged