Ani­ja val­la rah­va­jook­sul 437osa­võt­jat

117

Lau­päe­val, 28. sep­temb­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la 8. rah­va­jook­sust võt­tis tä­na­vu osa 437 spor­di­sõp­ra. 6,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel jook­su­dis­tant­sil, mil­le start ja fi­niš olid Keh­ra güm­naa­siu­mi algk­las­si­de ma­ja juu­res, oli 53 osa­võt­jat, las­te­jook­su­des osa­le­jaid 151 ning ka­he ki­lo­meet­ri käi­mi­sel 233.

Mees­test või­tis jook­su Alek­san­der Ku­les­hov 25.21 mi­nu­ti­ga. Järg­ne­sid Rag­nar Vir­ma (25.26) ja Mar­tin Sa­ga­ja (26.01). Nais­te kii­reim oli Sil­ja Jürs (28.26), tei­seks tu­li Mar­ge Nõmm (31.37), kol­man­daks Rii­ka Ploom­puu (35.04).

Ku­ni 18aas­tas­test noor­mees­test oli kii­reim Jaan Viir­mann (27.12), järg­ne­sid Mar­tin Le­pik (28.35) ja Os­kar Luks (30.45). Nei­du­dest või­tis Ane Laan­de (39.13), tei­seks tu­li Han­na Elii­se Trol­la (39.23) ja kol­man­daks Get­ter Mä­gi (39.26).

Las­teaia­lap­sed jook­sid li­gi­kau­du 60 meet­rit, ku­ni 6. klas­si õpi­la­sed um­bes 500 meet­rit. Kõik nad said me­da­lid. Käi­mis­ra­da oli niiöel­da sil­la­rin­gil – koo­li algk­las­si­ma­ja eest üle staa­dio­ni­sil­la, see­jä­rel lä­bi Üle­jõe raud­tee sil­la juu­rest ta­ga­si koo­li juur­de.

Val­la rah­va­jook­su kor­ral­da­sid HC Keh­ra Fännk­lu­bi koos Keh­ra güm­naa­siu­mi­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­kus taas ava­tud
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja ava­võist­lu­se või­tis Park­si