Ani­ja val­la pro­jek­tid kan­di­dee­ri­vad Maa­kon­na­si­pel­ga tiit­li­le

1470

Ku­ni es­mas­päe­va, 15. mai kel­la 10 saab Fa­ce­boo­kis Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se le­hel hää­le­ta­da, mil­li­ne KI­Ki kaa­sa­bil teh­tud mul­lu­ne pro­jekt võik­s saa­da Maa­kon­na­si­pel­ga tiit­li. Igast maa­kon­nast kan­di­dee­ri­vad 5 pro­jek­ti. Va­li­ku te­ge­mi­sel ar­ves­ta­sid KI­Ki töö­ta­jad, et pro­jekt on suu­re po­si­tiiv­se kesk­kon­na­mõ­ju­ga ja ees­ku­ju­li­kult el­lu vii­dud. Har­ju viie hul­gas on 2 pro­jek­ti Ani­ja val­last. Keh­ra raud­tee­jaa­ma ja sel­le ümb­ru­se tee­de kor­da te­ge­mi­st toe­tas KIK 784 509 eu­ro­ga. Tiit­li­le kan­di­dee­rib ka ka­la­de üles­voo­lu rän­net või­mal­dav ka­la­pääs Vet­la pai­su juu­res. Sel­le ra­jas OÜ Vet­la Jõu­jaa­mad, KIK toe­tas 198 587 eu­ro­ga.