Ani­ja val­la noor­soo­töös­pet­sia­list on KAD­RI KÄÄRD

877
Anija vald.

Ala­tes 12. juu­nist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses noor­soo­töös­pet­sia­lis­ti­na Kad­ri Käärd (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, prae­gu elab Rae val­las. Lõ­pe­tas 2014. aas­tal Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­tea­dus­te ma­gist­ri­na. On töö­ta­nud õpe­ta­ja­na pea­lin­na las­teae­da­des ning klas­siõ­pe­ta­ja­na koo­lis. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das noor­soo­töö­ta­ja leid­mi­seks kon­kur­si, ku­na se­ni­ne noor­soo­töö­spet­sia­list Tuu­li­ki Roht­la asus juh­ti­ma 7 oma­va­lit­su­se ühist noor­soop­ro­jek­ti.

Eelmine artikkelLahe­ma maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­t
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de kon­kurss