Ani­ja mõi­sa­le ot­si­tak­se pro­jek­tee­ri­jat

1100

Sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus kuu­lu­tas väl­ja rii­gi­han­ke Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks. EAS eral­das Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­seks üle 1,75 mil­jo­ni eu­ro, et seal saaks ava­da mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­ku­se. Kes­kus „Mõi­sa aja lu­gu“ peab val­mi­ma 2019. aas­ta lõ­puks. Pro­jek­tee­ri­jalt eel­da­tak­se ehi­tusp­ro­jek­ti­de, seal­hul­gas ka muin­sus­kait­seuu­rin­gu­te te­ge­mist, si­se­ruu­mi­de eks­po­sit­sioo­ni­plaa­ni­de koos­ta­mist, ning kü­las­tus­kes­ku­se idee – ka­du­nud ae­ga­de säi­li­nud kih­ti­de, näi­ta­mist. Rii­gi­han­ke pak­ku­mis­te täh­taeg on 20. no­vem­ber, pro­jek­ti ja ehi­tus­mak­su­mu­se hin­nan­gu esi­ta­mi­seks on võit­jal ae­ga 5 kuud.

Eelmine artikkelHC Keh­ra on Ees­ti MV 2. ko­hal
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gus ka re­for­mif­rakt­sioon