Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed

Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­tud 32 ideest lä­he­vad lau­päe­val, 14. ap­ril­lil käi­ku 26. Eel­mi­ses le­hes kir­ju­ta­si­me, et Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­ti kok­ku 31 ideed. Möö­du­nud nä­da­lal sel­gus, et üks pro­jekt ei ol­nud teh­ni­lis­te prob­lee­mi­de tõt­tu veel kor­ral­da­ja­te­ni jõud­nud. Eks­per­ti­de ko­da ot­sus­tas, et esi­ta­tud idee­dest vii­vad 24 töö­rüh­ma el­lu 26 pro­jek­ti. „Mõ­ned esi­ta­tud idee­dest jää­vad el­lu vii­ma­ta, ku­na ei … Jätka Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed lugemist