Ani­ja JK ei pää­se­nud kõr­ge­mas­se lii­gas­se

1042

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te IV lii­ga ida-põh­jat­soo­nis alis­tas Ani­ja JK põ­hi­tur­nii­ri eel­vii­ma­ses män­gus 1. ok­toob­ril Keh­ras Tal­lin­na Jalg­pal­li­haig­la 3:1, ko­du­mees­kon­na ka­suks lõi And­rei Kašu­ba kaks ja Svya­tos­lav Za­mi­ra­lov ühe vä­ra­va. 8. ok­toob­ril või­tis Ani­ja JK võõr­sil tu­le­mu­se­ga 5:2 Maar­du Alien­si, Ani­ja mees­kon­nast te­gid skoo­ri Alek­sandr Le­vin, Pa­vel Har­tšuk, Fred­di Tur­mann, kes lõi kaks vä­ra­vat, ning Svya­tos­lav Za­mi­ra­lov.

Põ­hi­tur­nii­ri lõ­pe­tas Ani­ja JK 33 punk­ti­ga (16 män­gust saa­di 10 või­tu, 1 kao­tus ja 6 vii­ki), mis an­dis 3. ko­ha ja pää­su III lii­ga üle­mi­ne­ku­män­gu­de­le. Vas­ta­seks saa­di IV lii­ga lõu­nat­soo­ni 3. ko­ha mees­kond Võ­ru FC He­lios. Esi­me­se män­gu, mis toi­mus 11. ok­toob­ril Keh­ras, või­tis ko­du­mees­kond 1:0, ain­sa vä­ra­va lõi Ken­der Ad­ler. Pü­ha­päe­val, 15. ok­toob­ril Väi­me­las toi­mu­nud kor­dus­män­gus nii häs­ti ei läi­nud, Ani­ja JK pi­di tun­nis­ta­ma vas­tas­te 6:0 pa­re­must ning pä­rast esi­mest hooae­ga IV lii­gas ko­he III lii­gas­se ei pää­se­nud, vaid jät­kab ka järg­mi­sel hooa­jal IV lii­gas.

Eelmine artikkelMTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la pakub tu­ge töö­tu­ru­le naas­mi­seks
Järgmine artikkelHC Keh­ra alis­tas ka­ri­ka­võist­lus­te vee­rand­fi­naa­lis Aru­kü­la/Au­den­te­se