Amet­ni­ke pen­sio­ni­le­jää­mi­se hü­vi­tu­sed Kuu­sa­lu val­las

331

PARANDATUD: Kuu­sa­lu val­las on vii­ma­se paa­ri kuu jook­sul jää­nud va­na­dus­pen­sio­ni­le neli tee­nis­tu­jat: re­gist­ri­pi­da­ja, vo­li­ko­gu sek­re­tär, maa­kor­ral­da­ja ja hea­kor­ras­pet­sia­list.

Kuu­sa­lu val­las on vii­ma­se paa­ri kuu jook­sul jää­nud va­na­dus­pen­sio­ni­le neli tee­nis­tu­jat: re­gist­ri­pi­da­ja, vo­li­ko­gu sek­re­tär, maa­kor­ral­da­ja ja hea­kor­ras­pet­sia­list. Sep­temb­ris jäi pen­sio­ni­le pea­maa­kor­ral­da­ja, su­ve al­gu­ses val­la­sek­re­tär. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la keh­ti­va­le põ­hi­mää­ru­se­le maks­tak­se amet­ni­ku tee­nis­tu­sest va­bas­ta­mi­sel seo­ses va­na­dus­pen­sio­ni­le jää­mi­se­ga nel­ja kuu ame­ti­pal­ga ula­tu­ses hü­vi­tust, kui ta on val­la ame­tia­su­tu­ses pi­de­valt töö­ta­nud 5 ku­ni 10 aas­tat, ja viie kuu ame­ti­pal­ga ula­tu­ses, kui on töö­ta­nud üle 10 aas­ta. Val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu üt­les, et sel­li­ne muu­da­tus keh­tib Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­ses ala­tes märt­sist 2011 ja puu­du­tab vaid ava­li­kus tee­nis­tu­ses ol­nud amet­nik­ke, mit­te le­pin­gu­li­si töö­ta­jaid: „Tä­na­vu on va­na­dus­pen­sio­ni­le jää­mi­se eest maks­tud 5 ame­ti­pal­ga ula­tu­ses hü­vi­tust Kuu­sa­lu val­la­ma­jas töö­ta­nud 5 amet­ni­ku­le. Vo­li­ko­gu sek­re­tär ja hea­kor­ras­pet­sia­list on st­ruk­tuu­ri jär­gi töö­ta­jad, mit­te amet­ni­kud, val­la põ­hi­mää­ru­ses ei ole sä­tes­ta­tud va­na­dus­pen­sio­ni­le jää­mi­se eest hü­vi­tust töö­ta­ja­te­le. Mul­le on teh­tud üle­san­deks koos­ta­da et­te­pa­ne­kud põ­hi­mää­ru­se muut­mi­seks, olen uu­ri­nud mõ­ne­de teis­te oma­va­lit­sus­te põ­hi­mää­ru­si, seo­ses pen­sio­ni­le­jää­mi­se­ga nii suu­ri hü­vi­tu­si neis po­le.“

Eelmine artikkelRave­ni uus juht SER­GEI KI­VI juh­tis va­rem Kii­li val­la vee-et­te­võ­tet
Järgmine artikkelUuri Suur­ta­lu ehi­tas ro­bot­lüp­si­lau­da