Alustavate ettevõtjate starditoetust rahastab nüüd Eesti riik

785

Alates 21. märtsist rahastab EASi väljastatavat alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetust Eesti riik. Euroopa Sotsiaalfondilt toetuseks eraldatud 7,4 miljonit eurot on ära jaotatud. Kujunenud olukorras lootis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leida täiendavaid vahendeid teistest struktuurifondide allikatest, aga kuna see plaan ei realiseerunud, siis otsustati, et toetuse jagamisega jätkatakse riigieelarvelistest vahenditest.

2011. aastal on alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse kogueelarve 4,7 miljonit eurot. Jätkuvalt toetatakse ettevõtjaid, kes soovivad soetada põhivaralisi masinaid ja seadmeid, töötada välja oma kaubamärki, luua tootenäidist või tööstusdisainilahendust enda tootele ning teostada toote vastavushindamist. Ka toetatakse turundustegevusi, rakendustarkvara soetamist, vähemalt kahekeelse kodulehekülje loomist ning litsentsi omandamist patendile, kasulikule mudelile, kaubamärgile või tööstusdisainilahendusele.

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7000 eurot ning kasvutoetust kuni 32 000 eurot.

Ettevõtjale, kes on seni lähtunud kehtinud stardi- ja kasvutoetuse tingimustest, ei tähenda uuele programmile üleminek täiendavat tööd, kuna taotlemistingimused jäävad põhimõtteliselt samaks. Muudatusega kaasnevad mõned väiksemad lihtsustused, näiteks kaovad eurotoetuse saamise senised teavitusnõuded ning aruandlus lihtsustub.

Vahetult enne programmi finantseerija vahetumist lisandunud tingimus, et starditoetust saanud kliendid enam kasvutoetust ei saa, riigieelarvelises programmis sees ei ole, nii et kõik tingimustele vastavad olemasolevad ja tulevased ettevõtjad saavad taotleda mõlemaid toetuseid.

Julgustame kõiki ettevõtjaid või ettevõtte loomise ideed omavaid inimesi tulema Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse tasuta konsultatsioonile, kus jagame nõu nii üldiselt ettevõtlust puudutavatel teemadel kui ka konkreetselt toetuste taotlemisest ning äriplaanide koostamisest.

Soovitame jälgida ka meie kodulehte ning liituda infolistiga, et saada värsket infot meie poolt korraldatavatest koolitustest, erinevatest toetusvõimalustest ning muust ettevõtlusega seonduvast.

Info tel 656 6641, info@heak.ee, www.heak.ee.

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail