Allkirjastati Kuusalu kooli remonditööde vastuvõtuakt

1021

Esmaspäeval, 9. novembril allkirjastasid Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson, Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats ja ehitaja, OÜ Fiskari juhatuse esimees Raimu Tali kooli ventilatsiooni- ja küttesüsteemide rekonstrueerimistööde üleandmis-vastuvõtuakti. Sellest päevast hakkab kehtima süsteemide kaheaastane garantii. Kuusalu vald sai keskkooli ventilatsiooni- ja küttesüsteemide jaoks KOIT kavast 6,8 miljonit krooni, vald lisas omaosalusena 15 protsenti ehk ligi 1,2 miljonit krooni. Ehitustöid tehti kahel aastal – eelmisel sügisel valmis ventilatsioonisüsteem, selle õppeaasta alguseks küttesüsteem. Aega võttis veel seadistamine ning siseviimistlus, kuid nüüd on tööd lõpetatud, sõnas abivallavanem Tõnu Ammussaar. Seoses selle projektiga pidi Kuusalu vald Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja siseministeeriumi ametnike nõudel tellima kooli kordategemiseks lisatöid – koridoride ja tualettruumide remondiks ning uue garderoobi ehitamiseks kulus vallaeelarvest täiendavalt 2,5 miljonit krooni.