Algas Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia

382

26. no­vemb­rist aas­ta lõ­pu­ni kes­tab Raa­si­ku val­las kam­paa­nia, et kut­su­da ela­nik­ke, kes po­le se­da tei­nud, re­gist­ree­ri­ma end Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks. Sel ajal on val­la­ma­jas ja rah­va­ma­ja­des, koo­li­des, raa­ma­tu­ko­gu­des, poo­di­des, kok­ku 8 ko­has, bän­ne­rid üles­kut­se­ga end ko­du­val­da re­gist­ree­ri­da. Li­saks on üles­kut­sed val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­ki le­hel. Sot­siaal­mee­dias­se ha­ka­tak­se kam­paa­nia koh­ta te­ge­ma re­gu­laar­seid pos­ti­tu­si, seal­hul­gas pan­nak­se sin­na noor­te fil­mi­kon­kur­si­le lae­ku­nud 6 fil­mik­lip­pi. Eral­di tä­he­le­pa­nu pöö­ra­tak­se kam­paa­nia käi­gus Kul­li kü­la­le, kus on vä­ga pal­ju ela­nik­ke, kes ei ole Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud. Kul­li post­kas­ti­des­se pos­ti­tab val­la­va­lit­sus ees­ti- ja ve­ne­keel­se pöör­du­mi­se, li­saks käi­vad val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu esi­mees seal­se­te ela­ni­ke­ga uk­selt uk­se­le koh­tu­mas. Pä­rast kam­paa­nia lõp­pu loo­si­tak­se vii­ma­se aas­ta jook­sul val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ru­nu­te va­hel väl­ja au­hin­du.

Eelmine artikkelAruküla ÜVK on valmis
Järgmine artikkelKrii­si­tee­ma­li­ne kü­sit­lus Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le