Alaveres algas ÜVK ehitus

1868

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK) peaks valmima 2012. aasta suveks.


OÜ Velko AV juhataja RAIN OKS: „Vee kvaliteet Alaveres paraneb.“

Möödunud nädalal algasid Alavere külas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi kaevetööd. Need said alguse peamagistraalilt Oja tänavalt. Alguses kulgeb ehitus mööda peatänavat ja hiljem vahetatakse torud kõrvaltänavates. Esialgu töötab Alaveres üks brigaad, mõne nädala pärast lisandub teine.

Ehituse käigus vahetatakse kogu külas välja veetorustik. Süsteemiga liidetakse üks uus majapidamine. Rajatakse kaks reoveepumplat. Neid kontrollitakse kaugjälgitava automaatikaga, mis annab probleemidest märku OÜ Velko AV kontorile. Rekonstrueeritakse ka kolm tuletõrje veehoidlat ehk rajatakse uued normidele vastavad veevõtukohad, praegused hoidlad on vananenud.

Ekskavaatorijuht Margus Lilloja kirjeldas, kuidas töö käib ja milliseid probleeme võib ette tulla: „Kuna ruumi on piisavalt, siis jätame kruntide servad vabaks ja kellegi hoovi üles ei võta. Kaevamise käigus kipuvad servad varisema. Mõnel pool peaks Alaveres olema savine pinnas ja seal on raskem tööd teha. Peatee ristub ojaga, kaevata pole seal raske, aga torude paigaldamine võib olla keeruline.“

Alavere külas peaks kogu ÜVK süsteem valmima järgmise aasta juulis. OÜ Velko AV juhataja Rain Oksa sõnul on selle aja sisse arvestatud ka kaks talvekuud, mil ei pruugi olla võimalik tööd teha: „Loodame, et tuleb teistsugune talv kui kaks eelmist ja ehitust ei pea katkestama. Kui kolmandat aastat järjest sajab sama palju lund, ei saa talvel tööd teha.“

Parema kvaliteediga vesi
ÜVK ehitus võib kohalikele elanikele põhjustada mõningaid ebamugavusi. Tuleb ette veekatkestusi seoses uute trasside ühendamisega, kuid need ei tohi kesta üle mõne tunni.

Samuti võib ilmneda olukordi, kus ehitaja peab tee liiklusele sulgema, aga need otsused tuleb Anija vallavalitsusega kooskõlastada ja luua liikluskorralduse skeem, et tagada ümbersõidud.

Rain Oksa kinnitusel muutub Alavere veekvaliteet pärast torude vahetust paremaks: „Tänu veepumpla filtrile on kvaliteet juba paranenud, aga vanad torud on amortiseerunud – vees on veel roostet ja setet.“

Trasside vahetus Alaveres otseselt veehinda ei mõjuta. Kogu Anija vallas on ühtne vee ja kanalisatsiooni hind kokku 2,24 eurot kuupmeetrilt. Hinna reguleerimine käib konkurentsiameti kaudu ja sõltub investeeringute ning laenude suurusest. Veeteenuste hinnad pidanuks tõusma selle aasta aprillikuus, kuid kuna Kehra ÜVK ehituse algus lükkus edasi, võib hinnatõusu oodata järgmise aastanumbri sees.

Alavere küla ÜVKd ehitab EG Ehitus AS ja selle maksumus ilma käibemaksuta on  955 395 eurot (14 948 683 krooni), millest 85 protsenti tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Koos käibemaksuga kulub ÜVK ehituseks 1 146 474 eurot (17 938 420 krooni).

Eelmine artikkelLöödi tütarlast
Järgmine artikkelValla külade kümnevõistluse võitis Kuusalu All Stars