Ala­ve­re tii­gi ve­si ei so­bi sup­le­mi­seks

48

Ter­vi­sea­met ana­lüü­sis 21. juu­lil Ala­ve­re tii­gist võe­tud sup­lus­vett ja tea­tas, et see ei ole sup­le­mi­seks so­bi­lik – soo­le en­te­ro­kok­ke on roh­kem kui kont­roll­vää­ru­se­ga lu­ba­tud. Soo­le en­te­ro­kok­ke oli proo­vis 410 pe­sa moo­dus­ta­vat ühi­kut (PMÜ) 100 mil­li­liit­ri koh­ta, lu­ba­tud on 100 PMÜ 100 mil­li­liit­ri koh­ta. Ani­ja val­la­va­lit­sus aval­das val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis tea­te, et Ala­ve­re tii­gis on aju­ti­selt mittesoo­vi­tav su­pel­da. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et vas­tav hoia­tus pan­nak­se ka sup­lus­ko­ha­le: „Te­gu on paisutatud tii­gi­ga, ku­hu suu­bu­vad kraa­vid. Ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on seal um­bes sa­mal ajal ol­nud ve­si sup­le­mi­seks eba­so­biv.“ Ter­vi­sea­me­ti ko­du­le­hel aval­da­tud and­me­te jär­gi on Ala­ve­re tii­gi vees ol­nud lu­ba­tust roh­kem mik­roo­be ka juu­lis 2022 ning au­gus­tis 2021 ja 2020.

Eelmine artikkelUuri­kad, koor Hea Tu­ju Es­mas­päev ja MA­REK SA­DAM and­sid Lee­sil kol­me­tun­ni­se kont­ser­di
Järgmine artikkelMAKA­RO­VI ja Est­ro­ni näi­tus jääb Kiiu Mõi­sa­kot­ta au­gus­ti lõ­pu­ni