Al­ga­sid D2 klas­si Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed kä­si­pal­lis

1634

Nä­da­la­va­he­tu­sel, 25.-26. veeb­rua­ril toi­mu­sid D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) Ees­ti meist­ri­võist­lus­te I eta­pi võist­lu­sed kä­si­pal­lis.
Noor­mees­te 14 mees­kon­da oli ja­ga­tud kah­te lii­gas­se, esi­me­se lii­ga võist­lus oli Põl­vas, tei­se lii­ga män­gud Rand­ve­res.
Pä­rast esi­mest etap­pi on 10 punk­ti­ga lii­der Põl­va spor­di­koo­li I võist­kond HC Tal­las (8 punk­ti) ees. HC Keh­ra ja­gab SK­ga Ta­pa 6 punk­ti­ga 3.-4. koh­ta. Keh­ra mees­kond kao­tas Põl­va I-le 17:30, see­jä­rel alis­tas Põl­va II 22:18, Vil­jan­di SK 21:13, kao­tas Ta­pa­le 12:17 ning alis­tas Tal­la­se 22:12.
Tei­ses lii­gas sai Aru­kü­la SK avae­ta­pil 4 punk­ti ning ja­gab HC­ga Viim­si 12.-13. koh­ta. Aru­kü­la alis­tas Tal­linn I tu­le­mu­se­ga 24:18 ja HC Tar­tu 32:19, kuid kao­tas HC Tal­lin­na 2. ja 3. mees­kon­na­le vas­ta­valt 17:22 ja 16:26 ning HC­le Viim­si 21:22.
Tei­ne etapp män­gi­tak­se 6.-7. mai­ni Vil­jan­dis ja Rand­ve­res.
Tü­tar­las­te 7 võist­kon­da võist­le­sid Aru­kü­las. Pä­rast avae­tap­pi ju­hib 12 punk­ti­ga Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool, järg­neb 9 punk­ti­ga Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi. Aru­kü­la nais­kond alis­tas HC Keh­ra 25:15, HC Tal­lin­na 17:9, SK Re­val-Sport/Las­na­mäe 15:8, SK Re­val-Sport/Pa­di­se­ga män­gis 11:11 vii­ki, kao­tas SK Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­koo­li­le 9:23 ning või­tis SK Ta­pa 17:16. HC Keh­ra on avae­ta­pi jä­rel 2 punk­ti­ga 7. ko­hal. Ai­nus võit saa­di SK Re­val-Sport/Las­na­mäelt, kes alis­ta­ti 15:7.
Tei­ne etapp pee­tak­se 13.-15. mai­ni Keh­ras.

Eelmine artikkelToe­tus Xi­lo­fo­no­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la 2017.aas­ta li­saee­lar­ve