AIN VIL­LAU võist­les ra­tas­too­li­kur­lin­gu MMil

385

AG­NES VAL­GIS­TE

Ees­ti ra­tas­too­li­kur­lin­gu võist­kond, mil­le koos­sei­sus män­gib ka Pä­ris­pea mees Ain Vil­lau, saa­vu­tas Šo­ti­maal Stir­lin­gis toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lus­te ül­dar­ves­tu­ses 8. ko­ha ning kind­lus­tas pää­su ka järg­mi­se aas­ta MMi­le  Šveit­sis Wet­zi­ko­nis. 

Tä­na­vus­tel maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel pee­tud 11 koh­tu­mi­sest võit­sid Ees­ti sport­la­sed 5 ja kao­ta­sid 6.  

Ra­tas­too­li­kur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid maail­ma 12 pa­re­mat võist­kon­da, esin­da­tud olid Ka­na­da, Amee­ri­ka Ühend­rii­gid, Hii­na, Sak­sa­maa, Ko­rea, Nor­ra, Ve­ne­maa, Šo­ti­maa, Slo­vak­kia, Šveit­s, Lä­ti ja Ees­ti. Maail­ma­meist­riks tu­li Hii­na võist­kond, kes alis­tas fi­naal­män­gus Šo­ti­maa. Pronks­me­da­li said Ko­rea sport­la­sed.

Eelmine artikkelFARIŠ­TA­MO EL­LER ja KAI­TI KAR­TU­SOV asu­ta­sid MTÜ Pu­has Ring
Järgmine artikkelEes­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel võist­le­vad Raa­si­ku, Keh­ra ja Kuu­sa­lu võist­kon­nad