AIN VIL­LAU Pä­ris­pealt pää­ses ra­tas­too­li­cur­lin­gu MMi­le

678

AG­NES VAL­GIS­TE

9.-16. no­vemb­ri­ni olid Soo­mes Ki­sa­kal­lios ra­tas­too­li­cur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lus­te kva­li­fi­kat­sioon­võist­lu­sed. Osa­les ka Ees­ti koon­dis koos­sei­sus And­rei Koit­mäe, Vil­jar Vil­lis­te, Sig­ne Fal­ken­berg, Mait Mä­tas ja Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne Ain Vil­lau Pä­ris­pealt. Nen­de tree­ner on Erk­ki Lill. 

Alag­ru­pis või­tis Ees­ti koon­dis kuuest män­gust 4, alis­ta­ti Ing­lis­maa, Itaa­lia, Slo­vee­nia ja Tür­gi. Kao­ta­ti Slo­vak­kia­le ja Tšeh­hi­le. Vee­rand­fi­naa­lis alis­ta­sid eest­la­sed Root­si koon­di­se ning pool­fi­naa­lis saa­vu­ta­ti võit Lä­ti üle. See ta­gas Ees­ti võist­kon­na­le pää­su tu­le­val ke­va­del toi­mu­va­te­le ra­tas­too­li­cur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lu­se­le. Fi­naal­män­gus või­de­ti Slo­vak­kiat ning sel­le­ga või­tis Ees­ti ra­tas­too­li­cur­lin­gu koon­dis maail­ma B di­vis­jo­ni kuld­me­da­li ning on maail­ma 12 pa­re­ma ra­tas­too­li­cur­lin­gu tii­mi hul­gas.

Ra­tas­too­li­cur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­vad 3.-10. märt­si­ni Stir­lin­gis Šoti­maal.

Eelmine artikkelKolga kool võitis koolinoorte MV maakonnavooru
Järgmine artikkelPii­sab vaid nae­ra­tu­sest või heast sõ­nast