Aiamaad antakse Anija vallas Velko AV hallata

2026

Anija vallavolikogu vaidles eelmisel nädalal vallale kuuluva OÜ Velko AV põhikirjamuudatuse üle.

Vallavalitsus oli volikogule esitanud eelnõu muuta Velko AV põhikirja. Enim eriarvamusi tekitas see, et osaühingu tegevusalade hulka sooviti lisada: „… heakorratööde, haljastööde, kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse osutamine Anija vallale valla huvides ja valla territooriumil.“.
Vallavanem Arvi Karotam selgitas, miks on muudatust vaja. Ta tõi välja kaks põhjust: esiteks on soov koondada edaspidi valla ja allasutuste haldamine ühte kohta, teiseks anda Kehra ja Alavere aiamaad Velko AV hallata. Vallavanema sõnul on leitud ka inimene, kes hakkab aiamaade kasutajatega sõlmima lepinguid.
Volikogu esimees Jaanus Kalev tõdes – Velko jäi Kehra soojahankes kaotajaks, kuna pakkus kallimat hinda: „Kuidas garanteeritakse, et Velko pakutud haldusteenuse hind on turul kõige parem? Võib-olla keegi teeks riigihanke kaudu seda teenust tunduvalt odavamalt?“
Vallavanem vastas, et selle teadasaamiseks on võimalik võtta alternatiivseid pakkumisi. Ta kinnitas, et hind peab olema läbipaistev.
„See pole kellelegi otsustuskorras lihtsalt tööde kättemängimine, vaid ikka valla huvides,“ lausus ta.
Jaanus Kalev ütles, et muudatustega tuleb anda inimestele kindlustunne – nad saavad teenuseid parima hinnaga: „Käisime Lihulas ja sealne kogemus oli: oma munitsipaalettevõte tegi neidsamu väikeseid töid ja lõpuks selgus, et ettevõtte küljes on väike puukfirma, kuhu jooksis kogu kasum. Meil on vaja kindlust, et hinnakontroll on volikogu ja vallavalitsuse käes.“
Ka Urmo Sitsi märkis: „Velkol on võimalik osaleda kõigil hangetel. Kui Velko osales üle-eelmisel korral muruniitmise hangetel, oli nende pakkumine hinnalt alles kolmas-viies. On teada, et Velkol on konkurendid, kes tahaksid teha pakkumise ka aiamaade haldamisele.“
Arvi Karotam lausus, et suuremaid töid on võimalik teha hankekorras, Velko ei pea saama edaspidi automaatselt kõiki heakorra- ja haljastuse- ning hooldustöid, kuid muudatus võimaldaks lihtsamaid töid anda Velkole ilma riigihanget korraldamata: „Usaldage vallavalitsust, vallavalitsus suudab teha mõistliku ja põhjendatud otsuse, milline teenus anda Velkole, mille jaoks teha avalik hange.“
Vallavanem lisas, et aiamaade haldamine ei ole kindlasti kasumit teeniv projekt, pigem hakkab haldaja seda tegema kulu-tulupõhiselt: „Eesmärk pole teenida kasumit, vaid osutada head teenust, et inimesed saaksid maad harida. Ei tahaks, et aiamaid tuleks haldama suvaline firma, kes ei tunne meie kogukonda.“
Urmo Sitsi küsis veel, miks soovib vallavalitsus hoonete haldamise käest anda, kas selle kohta on tehtud analüüs, mis läheb Anija valla jaoks soodsamaks, kui koolimaju, lasteaedasid ja teisi allasutusi hakkab haldama Velko AV.
Majandusteenistuse juht Toomas Reisi vastas, et vallavalitsus ei pea tegelema hoonete haldamisega, selleks ongi haldusfirmad, kus on suurem professionaalsus. Ta rääkis, et enamikus valla allasutustest pole majandusjuhatajaid ning pedagoogilise haridusega juhtidel on raske oma töö kõrvalt tegelda veel hoone haldamisega.
Jaan Oruaas lisas, et ühegi kaubanduskeskuse põhirentnik ei ole hoone omanik, kõik on haldusfirmade käes: „Nii ongi professionaalne.“
Arvi Karotam kinnitas, et vallavalitsus ei karda võtta vastutust ning kui Velko AVle antakse mõni teenus, peab vallavalitsus olema kindel, et see on hinna ja kvaliteedi osas vastuvõetav.
Velko AV põhikirjamuudatuste poolt oli 10, vastu 2 volikoguliiget.