Aeg­vii­du rah­va­ma­ja lii­de­tak­se val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga

104
Aegviidu rahvamaja

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas lii­ta Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ala­tes 1. ap­ril­list Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem rää­kis, et val­las on prae­gu al­la­su­tu­se­na kaks kul­tuu­ria­su­tust – val­la kul­tuu­ri­kes­kus ja eral­di­sei­sev Aeg­vii­du rah­va­ma­ja. Kul­tuu­ri­kes­ku­se al­la on va­rem koon­da­tud Voo­se, Ala­ve­re ja Keh­ra rah­va­ma­jad. „Soo­vi­me suu­ren­da­da koos­tööd, pak­ku­da Aeg­vii­du väi­ke­se­le rah­va­ma­ja­le roh­kem tu­ge,“ üt­les ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht ning li­sas, et asu­tus­te ühen­da­mi­ne muu­dab ma­jan­da­mi­se tõ­hu­sa­maks, eel­kõi­ge või­mal­dab pak­ku­da ko­gu val­la­le ühi­selt lä­bi­mõel­dud kul­tuu­rip­rog­ram­mi.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­ve
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaia ja koo­li ühen­da­mi­sest