Aeg­vii­du las­teaed on su­le­tud nä­da­la lõ­pu­ni

413
Aegviidu lasteaed.

Ani­ja val­la­va­lit­sus pi­ken­das Aeg­vii­du las­teaia sul­ge­mi­sae­ga sel­le nä­da­la lõ­pu­ni, 28. märt­si­ni. Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas las­teaia ala­tes 9. märt­sist kin­ni pan­na, ku­na eel­mi­sel päe­val tu­li kaks rüh­ma ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu sul­ge­da, õpe­ta­jad ja lap­sed saa­ta lä­hi­kon­takt­se­te­na iso­lat­sioo­ni. Esial­gu su­le­ti las­teaed 19. märt­si­ni, se­da ot­sus­ta­ti nä­da­la võr­ra pi­ken­da­da. „Hai­ges­tu­nud per­so­nal ei ole veel ter­ve ning meil ei ole las­teaias pii­sa­valt töö­ta­jaid,“ sõ­nas Anija val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelAni­ja vald hak­kab Keh­ras ela­mu­maad aren­da­ma
Järgmine artikkelLahe­maa Me­rek­lu­bi kor­ral­das Ha­ra sei­la­ja­te­le jää­sur­fi koo­li­tu­se