Aeg­vii­du bus­si­pa­vil­jo­nist

436

Ani­ja val­la­va­lit­sus pöör­dus maan­teea­me­ti poo­le ning pa­lus veel sel aas­tal leida või­ma­lus re­mon­ti­da maan­tee­ame­ti­le kuu­luv Aeg­vii­du bus­sioo­te­pa­vil­jon. Abi­val­la­va­nem Enn Pung mär­kis ame­ti­le saa­de­tud kir­jas, et bus­si­pa­vil­jo­ni re­mon­ti lu­ba­ti ju­ba Aeg­vii­du val­la­le, kuid see on tä­na­se­ni te­ge­ma­ta ja pa­vil­jon en­di­selt hal­vas sei­su­kor­ras. Kir­ja­le li­sa­ti ka 20. juu­lil teh­tud fo­tod Jä­ga­la-Kä­ra­ve­re tee ää­res asu­vast pea­tu­se­ko­hast. Tiit Hein­pa­lu maan­teea­me­ti Põh­ja tee­hoiu osa­kon­nast saa­tis vas­tu­se, mil­les tä­nas val­la­va­lit­sust in­fo eest ning an­dis tea­da, et töö­kor­ral­dus on an­tud ASi­le Ta­ris­ton, kes teeb bus­si­pal­jo­ni va­ja­li­ku re­mon­di.

Eelmine artikkelVet­la neiu tun­neb end ka­ra­tes na­gu tei­ses ko­dus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noo­ri ja ea­kaid kut­su­tak­se Ju­tu­ta­ja­te prog­ram­mi