Aeg­vii­dus maa­maks lan­geb

1072

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas maa­mak­su­mää­raks 2018. aas­tal 2,4 prot­sen­ti ning põl­lu­ma­jan­dus­saa­dus­te toot­mi­seks ka­su­tu­sel ole­va ha­ri­ta­va maa ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa maa­mak­su­mää­raks 1 prot­sen­t maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Ani­ja val­las oli maa­mak­sup­rot­sent ka tä­na­vu 2,4, Aeg­vii­du val­las 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul tä­hen­dab mak­su­mää­ra üht­lus­ta­mi­ne 1040 eu­ro suu­ru­se tu­luo­sa vä­he­ne­mist Aeg­vii­dust. „Te­ge­lik­ku­ses on vä­he­ne­mi­ne ilm­selt väik­sem, ku­na maa-amet on pan­nud Aeg­vii­dus oks­jo­ni­le uu­si krun­te ning vist pa­neb ka järg­mi­sel aas­tal. Uued maao­ma­ni­kud hak­ka­vad sa­mu­ti maa­mak­su maks­ma,“ üt­les ta.

Eelmine artikkel„Ko­du­tun­ne” ai­tab Raa­si­ku val­la pe­ret
Järgmine artikkelUus al­gus Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­na