Aeg­vii­du ÜVK-­le li­sa­ra­ha

210
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eral­das valla juu­nis vas­tu võe­tud tä­na­vu­se aas­ta esi­me­se li­saee­lar­ve­ga OÜ­le Vel­ko AV 115 380 eu­rot Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se­ga seo­tud täien­da­va­teks töö­deks. Sel­lest 98 180 eu­rot on reo­vee­ko­gu­mi­sa­last väl­ja­jää­va­te joo­gi­veek­lien­ti­de ühen­da­mi­seks uue ra­ja­ta­va vee­to­rus­ti­ku­ga ning 17 200 eu­rot tu­le­tõr­je­hüd­ran­ti­de ra­ja­mi­seks. Reo­vee­ko­gu­mi­sa­las­se ei kuu­lu 11 kin­nis­tut, kuid neid tee­nin­da­vad pump­lad ja puur­kae­vud kuu­lu­vad reo­vee­ko­gu­mi­sa­las­se ning vee keh­va kva­li­tee­di tõt­tu on Vel­kol ko­hus­tus need lik­vi­dee­ri­da. Aeg­vii­du ÜVK pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1,62 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1 mil­jon eu­rot on KI­Ki toe­tus. Aegviidu ÜVK ehitustööd lõp­pe­vad tänavu no­vemb­ris.

Eelmine artikkelAni­ja val­las keh­tib uus hea­kor­raees­ki­ri
Järgmine artikkelAGE IMA­LA Aru­kü­last esi­nes to­ru­pil­li­ga