Aeg­vii­du las­teaia di­rek­tor on va­li­tud

681
Aegviidu lasteaed.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud ko­mis­jon va­lis Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­riks Maia Alu­maa, kes töö­tab prae­gu las­teaiaõ­pe­ta­ja­na Tal­lin­nas ning asub Aeg­vii­tu töö­le 21. ok­toob­ril. Se­ni täi­dab las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­seid aas­ta ae­ga sel ko­hal töö­ta­nud Eda-Mai Tam­mis­te, kes on ka Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor. Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas au­gus­tis Aeg­vii­du las­teaia­le di­rek­to­ri leid­mi­seks kon­kur­si, esi­ta­ti 5 soo­via­val­dust, va­lik teh­ti 3 kan­di­daa­di seast, kes kut­su­ti vest­lus­voo­ru.