Aeg­vii­du de­poo­hoo­net taot­le­tak­se val­la­le

431
Aegviidu depoohoone.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor pöör­dus ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nist­ri Taa­vi Aa­sa poo­le et­te­pa­ne­ku­ga an­da Aeg­vii­du en­di­ne de­poo­hoo­ne Ani­ja val­la oman­dis­se. Ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium on sead­nud Ani­ja val­la ka­suks ku­na­gi­se de­poo­hoo­ne kin­nis­tu täh­ta­ja­li­se ka­su­tu­sõi­gu­se 50 aas­taks. Sel­leks li­gi 10 aas­tat ta­ga­si sõl­mi­tud le­pin­gu­ga an­ti val­la­le õi­gus re­konst­ruee­ri­da de­poo­hoo­ne ja te­ha kõi­ki töid, mis on va­ja re­mon­ti­mi­seks ja hool­da­mi­seks. 2017. aas­tal eral­das EAS hoo­ne kor­da­te­ge­mi­seks toe­tust ja prae­gu käi­vad re­no­vee­ri­mis­tööd, et ra­ja­da en­di­ses­se ve­du­ri­de­poos­se ter­vi­ses­por­di­kes­kus. Val­la­va­nem mär­kis – ku­na vald po­le kin­nis­tu ja hoo­ne oma­nik, on val­la in­ves­tee­rin­gu ta­su­vus sõl­tu­vu­ses oma­ni­ku ehk rii­gi tah­test. Et Ani­ja val­la in­ves­tee­ring oleks pa­re­mi­ni kaits­tud, pa­lus ta val­la­vo­li­ko­gu et­te­pa­ne­kul mi­nist­ril kaa­lu­da või­ma­lust an­da de­poo­hoo­ne Ani­ja val­la oman­dis­se. De­poo­hoo­nes­se in­ves­tee­ri­tak­se 1,1 mil­jo­nit eurot, ter­vi­ses­por­di­kes­kus val­mib tu­le­va aas­ta veeb­rua­ris.

Eelmine artikkelAni­ja en­di­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM on Ees­ti aas­ta isa
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üri­tus­te ka­len­der