Aasta on möödas Raasiku vallavolikogu koalitsiooni koostöölepingu sõlmimisest ja vallavanema valimisest. Kuidas on aasta möödunud ning koostöölepingut täidetud?

1479

Vastab Raasiku vallavanem RAIVO UUKKIVI: „Olen koalitsiooni koostööleppega tutvunud. Leppes toodud eesmärgid lähtuvad arengukavast, mis on mõeldud täitmiseks. Mind valis vallavanemaks volikogu, Raasiku vallas ma valimistel ei kandideerinud, lubadusi ei andnud, seega ei oska kommenteerida koostöölepingu lubaduste konkreetsemat sisu ega seatud eesmärkide täitmist.
Viimastel valimistel segas valija kaardid ringi ja pikalt valda juhtinud jäeti varumeeste pingile ning koalitsiooni said värsked jõud. Otsustati korraldada vallavanema konkurss, mis kulmineerus möödunud aasta 10. detsembril. Sisseelamiseks eriti aega polnud. Valimistejärgne aeg on aktiivne eelarve koostamise periood, mil vallavanem peab olema kaasatud. Raasiku vallavanema valimine venis ning nii sattus valimine eelarve esimese lugemisega samale istungile.
Oluline osa aastast on kulunud dokumentide ajakohastamisele. Seadustega on viidud kooskõlla valla põhimäärus, täiendatud on arengukava..Tehtud uusi õigusakte, mis reguleerivad nii toetuste maksmist kui lumelükkamist erateedelt. Pole kõige õigem, et mõnes valdkonnas regulatsioon puudub ja maksumaksja rahast saavad hüvesid need, kes siin elavad, kuid viivad oma maksud mõnda teise omavalitsusse.
Oleme pidanud tegelema ajaloost kerkinud probleemidega, mille juured on enamasti vallavalitsuse tegevusest lähtuv. Kõige kurvem on, et probleemide põhjustajad püüavad end avalikkusele müüa kui kannatajaid. Õnneks nähakse sellised katsed läbi ja pätina käitunu ei saa kaastunnet isegi siis, kui suudab mõjutada ajakirjandust end kannatajana näitama või kedagi solvunut teeseldes kirjakasti kirjutama. Küsitavusi on tekitanud erinevate ehitustegevuste rahastamine. On  kindel, et kõik sellised teemad pole veel avalikuks tulnud.
Venima oli jäänud lahenduse otsimine Pikavere kooli püsimajäämiseks. Seetõttu tekkis Pikaveres aasta alguses kriis. Lapsevanemad ja koolijuht ei jõudnud ühele lainele, probleem süvenes, kannatas kogu piirkond. Kui riigilt eraldatud raha vähesuse tõttu võeti Pikavere õpetajate palkadeks lisa teistelt koolidelt, ei saanud vallavalitsus kui koolipidaja jääda passiivseks. Korraldasime kohtumisi ja leidsime koos kogukonnaga lahenduse, mis sobis kõigile.
Aasta alguses lõppes Pikavere mõisa küttesüsteemi rajamine ja Raasiku lasteaia juurdeehitus. Lasteaiaga oli lõpus palju pusimist. Raasiku kooli laienduse projekt oli takerdunud suhtlusprobleemidesse. Valmis sai Aruküla kergliiklustee, mille planeerimist alustati juba 2008. aastal, kuid möödunud aasta lõpus oli veel alguspunktis ja oli oht jääda ilma riigitoetusest. Lõpuks õnnestus riigilt veel panust juurde kaubelda. Valmis sai Aruküla skeitpark, mida on oodatud viis aastat. Mõned noored, kes ootamist alustasid, on nüüd juba lapsevanemaks saanud. Pikavere kool sai remonditud saali, Aruküla lasteaed uue rühmaruumi ning valmis on Aruküla staadioni projekt. Vahetatud on osa Raasiku rahvamaja katusest, renoveeritud Pikavere kooli kanalisatsioonisüsteemi imbväljak, vallamaja sai uued aknad.
On tulnud korraldada hankeid – eelmisel talvel ei olnud meil lepingulisi partnereid lumetõrjeks ja töö käis ühekordsete tellimiste alusel. See pole mõistlik ega seadusega kooskõlas. Oli lõppenud suvise teehoolde leping ning kellelgi ei tulnud pähe uut korraldada. Teehoolde unarusse jätmine, haldusvaldkonna lonkamine ja silmnähtav passiivsus on tinginud siiamaani ainult ühe teenistuja lahkumise ning sellest lähtuva struktuurimuudatuse. Loodan, et olen selle aasta jooksul leidnud klapi enamiku vallatöötajatega. Olen seda meelt, et kogukonnaga tuleb suhelda, seega regulaarselt kohtunud külavanematega, olen osalenud külakoos­olekutel.“

Eelmine artikkelAnija vald teeb uutele kodanikele kingituse
Järgmine artikkelAasta on möödas Raasiku vallavolikogu koalitsiooni koostöölepingu sõlmimisest ja vallavanema valimisest. Kuidas on aasta möödunud ning koostöölepingut täidetud?