Aasta on möödas Kuusalu valla koalitsioonilepingu sõlmimisest ja vallavanema valimisest. Kuidas on koalitsioonilepingut täidetud?

1740

Vastab Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI: „Koalitsioonilepingu allkirjastasid valimisliidust Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonnast Kuusalu vallavolikogusse ja -valitsusse valitud isikud.
Kui hakata koalitsioonilepingut valdkondade kaupa vaatama, siis võib öelda, et suur osa haridust puudutavatest lubadustest on täidetud. Põhilubadus oli Kiiu lasteaia avamine – lasteaed töötab alates septembrist. Oleme ka investeerinud Kuusalu kunstide kooli – tühjast ruumist on tehtud uus saal. Haridusvaldkonna arengukava on koostamisel.
Lubadustest on veel kirjas, et toetame Viinistu ja Vihasoo rahvamajade kordategemist. Viinistu rahvamajasse oleme investeerinud. Kui Vihasoo rahvamaja remondiks saadakse fondidest toetust, anname samuti omaosaluse. Rulapark on Kuusalu kooli juurde tehtud. Etenduste toetamise lubadust oleme täitnud – rahastanud „Lauritsa lubaduse“ lavastust.
Sotsiaalvaldkonna arengukava on valmimas. Eakate pansionaadi rajamise osas oleme koos võimaliku partneri, Jõelähtme vallaga, kaalunud asukohti ja jõudnud kahe variandini: Kordejaani plats Kuusalu lasteaia lähedal või kinnistu Loo alevikus, kus enne olid kaubamaja, politsei ja apteek. Loo alevikus paikneb aga selle kinnistu lähedal kooli staadion. Kordejaani tundub meile parem. See oleks aleviku serval suhteliselt omaette, samas pääseb küladest ühistranspordiga pansionaadi elanikke vaatama. Oleme pansionaadi ettevalmistustega graafikus, plaan on, et ehitus algaks 2018. aastal.
Tänavaid on korrastatud nii Kuusalus, Kiius kui ka Kolgas seoses veeprojektide lõpetamise töödega ja kindlasti korrastame veel. Hajaasustuse veeprogrammis osalesime ja osaleme ka edaspidi. Kampaania „Majad korda“ ei ole käivitunud, tõenäoliselt teeme sellega algust tuleval kevadel.
Üks suuremaid lubadusi on Kiiu mõisa renoveerimine. Järgmisel aastal alustame projekteerimisega, aasta lõpuks peaks olema projekt valmis ja hange ehitaja leidmiseks tehtud. Vallamajja investeerimine võib rahva jaoks olla ebapopulaarne otsus, aga mõis on amortiseerunud, see tuleb korda teha, töötingimused vallamajas ei vasta nõuetele.
Lubadus leida koostöös riigiga Kolga mõisa probleemi lahendus – mõisal on nüüd uus omanik, peame läbirääkimisi Kolga muuseumi renditingimuste üle. Andineeme parkla ehitamise ettevalmistamisega alustame kevadel. Ka uus kergliiklustee on plaanis, kui riik annab selle ehitamiseks toetust – esitame taotluse kergliiklustee rahastamiseks Kiiu mõisa eest mööda Torni ja Veski tänavat Vana-Narva maanteeni.
Lubadust, et toetame külade ühistegevust, oleme samuti täitnud – sel suvel võttis volikogu vastu kogukonna-, kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimiseks ühekordsete toetuste taotlemise ja maksmise korrad.
Lubasime asutada aasta õpetaja preemia, praeguseks on kandidaadid esitatud, komisjon hakkab valima.
Kolgaküla ja Kuusalu suusaradu kindlasti hooldatakse, seni pole seda tehtud, sest lund on veel vähe.
Ja saigi koalitsioonilepingule ring peale tehtud. Oleme selle täitmisega hästi edenenud. Kolmest põhilubadusest on Kiiu lasteaed valmis, Kiiu mõisa renoveerimine ja pansionaadi rajamine on käimalükkamisel.“

Eelmine artikkelHarju kultuuri- ja spordielu saab tuge kasvavast kultuurieelarvest
Järgmine artikkelAnija vallavalitsus andis beebidele nimetunnistused