AARE ETS: „Kuusalus olen ametnik, Raasikul poliitik.“

1060

AARE ETS, mida olete jõudnud  poole  aastaga  Kuusalus sotsiaalvaldkonna abivallavanemana ära teha?

„On olnud põnev ja väljakutseid täis aeg. Minu töövaldkonnad on haridus, kultuur, sport, sotsiaalhoolekanne ning külaliikumine. Raskeim on olnud neis, kus  pole eraldi töötajat. Pole kultuuri- ja spordispetsialisti ega  noorsootöötajat.

Suure osa tööst on moodustanud arengukavade temaatika. Eelmisel aastal algatati noorsootöö arengukava, see on nüüd volikogus kinnitatud, augustikuus lähevad volikogu ette spordi- ja kultuurivaldkondade arengukavad ning koostamisel on haridus- ja sotsiaalvaldkonna arengukavad.“

Ka Raasiku vallavanemana hakkasite kohe tegelema arengukavadega. Kas Kuusalus tehti see ülesandeks või nägite ise, et need on tegemata?

„Jah, Raasiku vallas oli esimene mahukam teema valla arengukava ajakohastamine. Kuusalus on arengukavade koostamise eesmärgid fikseeritud koalitsioonileppes, mis on minu hinnangul  üks  pare­mi­ni koostatud koalitsioonilepinguid, sisuline ja põhjalik.

Olen pakkunud, et kultuuri arengukava kolmes alavaldkonnas – muuseumid, raamatukogud ja rahvamajad – tuleks kirja panna eesmärgid, kuhu soovime aastaks 2020 jõuda. Need võiks olla midagi sisulisemat kui et hoiame rahvakultuuri au sees. Tuleks planeerida, mitu küla- või rahvamaja ja raamatukogu filiaali on vallale piisav. Kõik uued rahvamajad ehitatakse projektirahade eest, vald annab vaid omaosaluse. Seega on need algul vallaeelarvele väike koormus, kuid hiljem jäävad ülalpidamiskulud ikka valla kanda.

Kuusalu raamatukogu direktor on öelnud, et Viinistu filiaali peaks sulgema. Lugejaid ei ole, kuid palgal on töötaja, tasuda tuleb kommunaalkulud. Joaveskil läks raamatukogu uude külamajja, ka Kolgas kolib kortermajast koos eakate päevakeskusega lasteaeda, kus on vaba ruumi ja mida nagunii peab kütma-hooldama.“

Olete öelnud, et asjaajamine on Kuusalu vallavalitsuses teisel tasemel kui Raasikul. Mis on teisiti?

„Raasikul panime vallavalitsuse istungi päevakorra kokku ja saatsime meili teel laiali. Kellel oli ettepanekuid, saatis need samamoodi e-kirja teel. Sageli ei olnud päevakorrapunktide kohta eelnõusid istungiks olemas. Kuusalus pannakse istungi päevakord kokku dokumendihaldussüsteemis, selle kaudu käib nii eelnõude koostamine kui kooskõlastamiseks esitamine ning vallavalitsuse istungil näidatakse neid ekraanilt. Kuna valitsuse liikmed on eelnõudega  tutvunud, läheb ka 30-40-punktilise päevakorraga istung üsna ladusalt.

Kuusalu vallavalitsus on erinevalt Raasiku valla omast komplekteeritud tipptegijatest. Vaid ühe erandiga on kõigil suur omavalitsustöö kogemus, nad on olnud vallavanemad, volikogu esimehed. Peale selle on nad kandideerinud volikokku, saanud rahvalt tugeva mandaadi.Vallavalitsuse ühe liikme koha täitmise võimalust pakuti opositsiooni esindajale.  Raasiku vallavalitsuse liikmetest pääses vaid üks volikokku, teised said valimistel vähe hääli, üks liige on hoopis mujalt. Kui see on poliitikute valitsus, siis milliste poliitiliste jõudude? Kui see on spetsialistide valitsus, siis millises valdkonnas? Tundub, et vaja oli lihtsalt teha teisiti, mitte ei soovitud parandada avaliku juhtimise kvaliteeti.“

Algatasite Raasiku lasteaia juurdeehituse, nüüd olete Kiiu lasteaia sünni juures. Kas varasemast kogemusest on kasu?

„Olen töötanud Kiili Varahalduse Sihtasutuses, mis oli sealse lasteaia ehituse tellija. See oli tõsine töö, üle aasta pidasime igal nädalal viie-kuuetunniseid ehituskoosolekud. Aruküla lasteaias sai minu kirjutatud taotluste kaasabil remonditud kolm rühma. Pikaveres avasime ühe, Raasikul on nüüd kaks uut rühma. Kokku olen olnud 15-16 lasteaiarühma sünni või käikuandmise juures.

Kiius olen muretsenud, et saaksime uuele lasteaiale tähtaegselt koolitusloa. Kui 1. septembril lasteaed avada, tuleks juba kevadel esitada töötajate kvalifikatsiooninõuded – inimesed peaksid olema viis kuud varem olemas, lisaks päästeameti ja tervisekaitse kooskõlastused, mis antakse alles siis, kui hoone valmis.

Oleme saatnud ministeeriumisse kirju, et Kiiu lasteaed on meie prioriteet. Jaanipäeva eel esitasime kõik paberid, väljaarvatud päästeameti- ja tervisekaitse tõendid. Leppisime töövõtjaga kokku, et ehituse üleandmine on juuli lõpus. Siis on kohal ka päästeameti ja tervisekaitse esindajad.“

Enne kohalikke valimisi registreerisite end Raasiku valda. Kas enne järgmisi valimisi võib Teist saada Kuusalu valla elanik?

„Ei, ma ei kavatse Kuusalu volikokku kandideerida. Teen siin ametnikutööd, poliitika ei huvita.  Olen Raasiku vallavolikogu liige, mu teine tööelu on seal. Valimisteni on üle kolme aasta ning täna keegi valimisnimekirju ei koosta, kuid olen üsna kindel, et kandideerin ka järgmistel valimistel Raasiku vallas.“

Eelmine artikkelTaastuvenergia on kui pensionifond
Järgmine artikkelAnija mõisas enam karjääri- ja õppenõustamist ei pakuta