LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 12. juunil

0
Harjumaa laulu- ja tantsupeol Keilas osalesid ligi 8000 esinejat; Euroopa Parlamendi valimiste esialgsed tulemused; Küüditamise mälestuspäeval leinalindid raudteejaamades; Riik toetab 1,18 miljoni euroga Kuusalu keskkooli rekonstrueerimist; Uurikad esitasid Harju peol koos kooridega kolm...

VIIMASED UUDISED

JAN­NE KUUSK­LA viis Har­ju­maa peo­le Ani­ja ja Raa­si­ku val­last 8 tant­su­rüh­ma

0
Pal­ju­de rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la osa­les Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol „Mi­nu vä­gi“ tant­si­ja, ju­hen­da­ja, ühe tant­su au­to­ri ja mit­me tant­su la­vas­ta­ja as­sis­ten­di­na. Jan­ne Kuusk­la las­te­rüh­mi...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Bee­bi­pi­du Kol­ga­kü­las

0
Nel­ja­päe­val, 30. mail said ap­ril­list 2023 märt­si­ni 2024 sün­di­nud bee­bid koos va­ne­ma­te­ga Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu val­la sün­di­mi­se tun­nis­tu­sed, He­li­na Til­ga ku­jun­da­tud nõu­de­komp­lek­ti ja raa­ma­tu...

Krii­si­val­mi­du­se toe­tus Ani­ja val­la­le ja Lok­sa lin­na­le

0
Pääs­tea­me­ti taot­lus­voo­rust krii­si­val­mi­du­se suu­ren­da­mi­seks toe­tust saa­nud 51 oma­va­lit­su­se seas on Ani­ja vald ja Lok­sa linn. Ani­ja val­la­va­lit­sus saab 9516 eu­rot kah­te eva­kuat­sioo­ni­koh­ta ge­ne­raa­to­ri ühen­da­mi­se...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseikroonika

0
29. mail kell 13.10 teavitati häirekeskust, et Anija vallas Aegviidu alevis Telliskivi tänaval põleb puidutööstus lahtise leegiga. Hoone ligidal asuvad elumajad ning kütusetankla. Päästjatel...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA