LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 19. juunil

0
Raasiku valla lasteaedade suverühm võidakse avada lastehoius; Pikaveres õnnitleti Raasiku valla aukodanikku VAINO NAPPI; Pikavere kool korraldas enne kooliaasta lõppu teatripäeva; Kuusalu ja Raasiku valla kergejõustiklased võitsid Harju meistrivõistlustel esikohti; Kuusalu kalmistul on...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu kal­mis­tul on kor­ras­ta­tud ja tä­his­ta­tud va­ba­dus­sõ­ja 9 san­ga­ri hauad

0
„Kait­se­liit­la­sed la­se­vad 23. juu­nil püs­si­dest kolm au­pau­ku aua­val­du­seks va­ba­dus­sõ­ja san­ga­ri­te­le,“ üt­les va­ba­dus­sõ­jas või­del­nu­te hau­da­de kor­ras­ta­mi­se eest­ve­da­ja Kuu­sa­lus, kait­se­liit­la­ne PEE­TER PAE­NURM. Või­du­püha, 23. juu­ni õh­tul toi­mub...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kuu­sa­lu val­la uus ehi­tuss­pet­sia­list on EN­GE­LA RA­JA­MÄ­GI

0
Ala­tes es­mas­päe­vast, 10. juu­nist töö­tab Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na En­ge­la Ra­ja­mä­gi  Ha­ra kü­last. Ta lõ­pe­tas Lok­sa güm­naa­siu­mi 2020. aas­tal, on lõ­pe­ta­nud Tal­Tec­hi ehi­tis­te pro­jek­tee­ri­mi­se eria­la...

Küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päe­val lei­na­lin­did raud­tee­jaa­ma­des

0
Juu­ni­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päe­val, 14. juu­nil seo­vad nais­ko­du­kaits­jad raud­tee­per­roo­ni­de­le üle Ees­ti lei­na­lin­did – mus­tad ja val­ged. Nii mä­les­ta­tak­se roh­kem kui 10 000 ini­mest, kel­le Nõu­ko­gu­de Lii­du oku­pat­sioo­ni­või­mud...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseikroonika

0
29. mail kell 13.10 teavitati häirekeskust, et Anija vallas Aegviidu alevis Telliskivi tänaval põleb puidutööstus lahtise leegiga. Hoone ligidal asuvad elumajad ning kütusetankla. Päästjatel...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA