Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 12. mail

Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab vee­biis­tun­gi­te kor­ra; Keh­ra Las­te­ta­re uue ma­ja pro­jekt on val­mis; Aeg­vii­dus re­mon­di­ti ka­he sup­lus­ko­ha uju­mis­sil­lad; HC Keh­ra tree­ner: sih­ti­si­me Ees­ti meist­ri­lii­ga pronks­me­da­list enam; Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra Las­te­ta­re uue ma­ja pro­jekt on val­mis

Ehi­ta­mi­seks taot­le­tak­se ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se meet­mest 972 000 eu­rot. Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja pro­jek­tee­ris Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Co­nAr­te OÜ-lt, kes on tei­nud Rae...

VIIMASED LÜHIUUDISED

ULVI RAND va­li­ti ER­MÜ aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand osa­les 27. ap­ril­lil Ees­ti Rah­va­ma­ja­de Ühin­gu (ER­MÜ) tun­nus­tu­s-ü­ri­tu­sel „Ka­hek­sa­kand 2020“, mis esial­gu pi­di toi­mu­ma 27. jaa­nua­ril, ent lü­ka­ti...

Ida-Har­ju me­si­ni­ke tal­gud Kol­ga mõi­sa­par­gis

Ida-Har­ju Me­sin­dus­selts kor­ral­das lau­päe­val, 24. ap­ril­lil Kol­gas mõi­sa­par­gi ko­ris­tus­tal­gud. Me­si­ni­kud ja nen­de pe­re­liik­med pu­has­ta­sid võ­sast tõl­la­pe­su­tii­ki, sel­le ää­ri ja par­ki. Üles pan­di me­sin­dusk­lu­bi lo­go­de­ga...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

13. aprillil kella 22.20 ajal juhtus liiklusõnnetus Kuusalu vallas Tallinn-Narva mnt 43. kilomeetril, kus 50aastane mees sõitis sõiduautoga Renault Megane otsa teele jooksnud põdrale....

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA