Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 20. oktoobril

Kohalike valimiste tulemused Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas, Loksa linnas ning kadidaatide pingeread; Valimistel olid edukamad RIIVO NOOR, GARINA TOOMINGAS, MARTI HÄÄL ja IGOR IGNAHHIN; KÜSITLUS: Kui­das hin­da­vad ni­me­kir­ja­de esin­da­jad va­li­mis­tu­le­mu­si? Kol­ga muu­seum...

VIIMASED UUDISED

Sal­mis­tu sa­dam on val­mis

Ehi­tus­fir­ma Kau­rits OÜ alus­tas Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga mul­lu sep­temb­ris. Vas­ta­valt le­pin­gu­le tu­leb uus sa­dam val­la­le üle an­da 8. no­vemb­ril 2021. Kau­rits OÜ...

VIIMASED LÜHIUUDISED

AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik

Ree­del, 8. ok­toob­ril tun­nus­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­töös Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni­ga And­ras tä­na­vu­si täis­kas­va­nud õp­pi­jaid, koo­li­ta­jaid ja õpi­te­gu. Aas­ta õp­pi­ja rah­va­lem­mi­ku tiit­li päl­vis...

Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va matk

Kol­ga­kü­la Selt­si, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ja La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ühi­selt kor­ral­da­tud mat­kal käi­sid pü­ha­päe­val, 10. ok­toob­ril Nõm­me­ves­kil ja Pi­ka­ko­sel kok­ku 60 ini­mest. Mat­ka­ga tä­his­ta­ti Kuu­sa­lu...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Aegviidus põles turbamaastik

4. septembril kell 10.19 sai häirekeskus teate, et Anija vallas Aegviidus põleb turbamaastik. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et turbapinnas oli süttinud järelevalveta jäänud lõkkest...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA