Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 20. jaanuaril

Val­la­va­nem AND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve märk­sõ­na on in­ves­tee­rin­gud.“; Sel­gu­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­na­võit­jad; Raa­si­ku val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve; Raa­si­ku val­las maa­maks ei muu­tu; Raa­si­ku vald ot­sib jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti; Aeg­vii­du keskus saa­b...

VIIMASED UUDISED

Laie­ne­nud Kol­ga muu­seu­mis on kor­ra­ga küm­me­kond väl­ja­pa­ne­kut

Käeo­le­vast nä­da­last Har­ju­maal lee­ven­da­tud ko­roo­na­pii­ran­gud an­na­vad taas või­ma­lu­se kü­las­ta­da muu­seu­me, ar­ves­ta­da tu­leb 2+2 reeg­lit ja ku­ni 50prot­sen­di­list täi­tu­must. Kolga muuseum avab külastajatele uksed täiendatud väljapanekutega...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Aru­kü­la kes­ko­sa koh­ta ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du­ga le­pin­gu, et liit val­mis­tab et­te ja viib lä­bi ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se Aru­kü­la kes­ko­sa ehk val­la­le kuu­lu­va Tal­lin­na maan­tee 24 kin­nis­tu...

Kuu­sa­lu kel­gu­mä­gi saab val­gus­tu­se

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ja ten­ni­se­väl­ja­ku va­hel asuv nõlv on ku­ju­ne­nud po­pu­laar­seks kel­gu­mäeks, mis lä­hia­jal saab val­gus­tu­se. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

25. detsembril kell 14.21 toimus liiklusõnnetus Anija vallas Kose mnt 6 juures, kus 47aastane mees kaotas kontrolli mopeedi Znen ZN50QT-M üle ja kukkus. Juht...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA