Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 1. aprillil

Liinibussid jätkavad tavapärase graafikuga; Kuidas läheb piirkonna suurimatel ettevõtetel; E-õppe valud ja võimalused; Politseipatrullid Ida-Harjus; Kriisiaegne töökorraldus maakonnas ja omavalitsustes; ANTS KIVIMÄE loodab, et Raasiku veetorn saab tänavu uue katuse; Aruküla põhikooli võistkond...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­la 3 nais­ko­du­kaits­jat abis­ta­vad ko­roo­nak­rii­si ees­lii­nil

LA­NA TOOM­VAP koor­di­nee­rib PER­Hi ai­ta­vaid nais­ko­du­kaits­jaid, EL­BE LU­MIS­TE on abis ter­vi­sea­me­ti krii­sis­taa­bis, KRIS­TA AL­LIK läks krii­siin­fo­te­le­fo­ni 1247 vas­ta­jaks. Märt­si­kuu al­gu­ses kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas Kuu­sa­lu val­la nais­ko­du­kaits­ja­test...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Koo­li­toi­du ja­ga­mi­sest

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­tas ju­hi­sed koo­li­lõu­na kor­ral­da­mi­seks dis­tant­sõp­pe pe­rioo­dil. Koo­li­del pa­lu­ti väl­ja sel­gi­ta­da, kas on õpi­la­si, kes va­ja­vad prae­gu koo­li­lõu­nat. Kui nen­de õpi­las­te elu­koht...

Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se­le KI­Kilt üle 464 000 eu­ro

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus ot­sus­tas tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se taot­lus­voo­rust toe­ta­da 20 ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pro­jek­te. Toe­tust an­tak­se ka Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­sum­ma on 737 866 eu­rot,...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Kehras ründas mees oma elukaaslast

19. märtsil teatati, et Kehras ründas 36aastane mees oma elukaaslast, 31aastast naist, tekitades kannatanule füüsilist valu. POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA