Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 13. novembril

Lapsed lõhuvad tõukeratastega Kuusalu Söögitoa treppe; Kiiu tankla uus omanik on Tartu Terminal AS; Keskkoolide riigieksamite tulemused – Kuusalu ja Loksa kooli hea tase matemaatikas; Kuusalu vanaemade tantsurühmale TIIU konkursi eripreemia; Valgejõe Veinivilla...

VIIMASED UUDISED

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tiit­li­test tu­leb 5 Ida-Har­jus­se

Kon­kur­si võit­jaid ja no­mi­nen­te tun­nus­ta­tak­se nel­ja­päe­val, 28. no­vemb­ril Ar­vo Pär­di kes­ku­ses. Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­nas te­gut­se­vad 5 Lea­der-te­ge­vus­grup­pi...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti kon­kurss

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­duv­kon­kur­si­le aren­dus­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks on esi­ta­tud 6 soo­vi­aval­dust. Käe­so­le­val nä­da­lal toi­mu­vad kan­di­daa­ti­de­ga vest­lu­sed. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, val­la­sek­re­tär Mee­li Vaa­rik, pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Kadi...

Keh­ras pa­ran­da­ti sa­de­vee­to­ru

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel va­he­tas OÜ Kat­ke­ra Keh­ras Ko­se maan­tee ää­res väl­ja sa­de­veet­ras­si um­mis­tu­nud ja kat­ki­se lõi­gu, mil­le tõt­tu oli vih­ma­vee ära­vool ta­kis­ta­tud ning Sõp­ru­se...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Liiklusõnnetus ja väärtegu Anija vallas

9. novembril kell 20.35 teatati liiklusõnnetusest Anija vallas Perila-Jäneda maantee kümnendal kilomeetril, kus seni tuvastamata juht sõitis sõiduautoga Lada 110 vastu paremal pool tee...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA