Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 12. veebruaril

Järsi külas tohib sõita 30 kilomeetrit tunnis; Raasiku koolis tegid tüdrukud kuu aega puutööd, poisid süüa; Raasiku vallas töötab planeeringute spetsialist; Vallateede talvisest hööveldamisest Raasiku vallas; Mahukas raamat „Kuusalu alevik vanadel ja uutel...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa

Riik­li­ku õp­pe­ka­va jär­gi ei ole tööõ­pe­tus soo­põ­hi­ne. See tä­hen­dab, et tei­ses koo­liast­mes ehk 4.-9. klas­si õpi­las­tel on või­ma­lik va­li­da teh­no­loo­gia ning kä­si­töö ja ko­dun­du­se...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku val­la noor­te­le maail­ma­muut­ja­te koo­li­tus

Raa­si­ku val­la noor­te­le pa­ku­tak­se või­ma­lust osa­le­da Chan­ge­ma­ker­si­te koo­li­tu­sel. Ju­ta Asu­ja val­la­va­lit­su­sest üt­les, et te­gu on prog­ram­mi­ga noor­te al­ga­tus­või­me, et­te­võt­lik­ku­se ja ene­se­kind­lu­se suu­ren­da­mi­seks. Nel­ja­liik­me­li­ne tiim...

Ju­min­da ja Sal­mis­tu me­re­pääst­jad Pääs­te­lii­du pi­lootp­ro­jek­tis

Küm­neaas­ta­se Pääs­te­lii­du ja sa­ja aas­ta­seks saa­va Tu­le­tõr­je­lii­du ju­hid all­kir­jas­ta­sid 22. jaa­nua­ril Pääs­te­lii­du sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks toi­mu­nud pi­du­li­kul kõ­ne­koo­so­le­kul ühi­ne­mis­le­pin­gu, ühin­gu ühi­seks ni­meks saab Pääs­te­liit. Se­da...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Tulekahju ja sissemurdmine Anija vallas ning liiklusõnnetus Kuusalu vallas

24. jaanuaril kell 19.55 teatati liiklusõnnetusest Kuusalu vallas Sõitme külas Kalda-Sõitme teel, kus alkoholijoobes ja vastava kategooria juhtimisõiguseta 51aastane mees sõitis sõiduautoga Toyota Yaris...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA