Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 21. augustil

Arenduskoda näitas turismiprojekti partneritele Lahemaa külastuskohti; Kuusalu valla külade kümnevõistluse võitis Kolgaküla; Kuusalu Kunstide Kooli direktoriks valiti TATJANA JÕELEHT; Kuusalu spordiväljaku ehitab Verston Ehitus; Joogivee eest tänavad Lahemaal matkajad Austraaliast Lõuna-Aafrikani; Aruküla...

VIIMASED UUDISED

AHREN­SI kon­ve­rent­sil esi­ne­sid Soo­me kee­le­tead­la­sed

Kuu­sa­lu ku­na­gi­se pas­to­ri ja kee­le­me­he Eduard Ah­ren­si auks kor­ral­da­tav kon­ve­rents toi­mus tä­na­vu 5. kor­da ja oli üht­la­si Ees­ti-Soo­me kul­tuu­ri­kon­ve­rents. Pea­kor­ral­da­ja, Lau­rent­siu­se Selt­si ju­hi Su­lev Vald­maa...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku val­la koo­li­de toi­du­han­ge

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke val­la koo­li­des­se-las­teae­da­des­se al­ga­vaks õp­peaas­taks toi­duai­ne­te tar­ni­ja­te leid­mi­seks, ku­na se­ni­se tar­ni­ja, OÜ­ga Sa­ni­tex lõ­pe­ta­ti ke­va­del le­ping rik­ku­mis­te tõt­tu en­ne­täh­taeg­selt. Han­ge oli...

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­lis­tiks 11 soo­vi­jat

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ko­ha­le esi­ta­ti 11 soo­via­val­dust. Val­la­va­lit­sus kut­sus 6 kan­di­daa­ti vest­lu­se­le, esi­me­sed vest­lu­sed olid es­mas­päe­val. Ku­na kõik kut­su­tud sel...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Vargus Anija vallas

8. augustil teatati, et Anija külas varastati põllumajandustehnika küljest erinevaid seadmeid. Kahju on kokku 20 000 eurot. POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA