Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 16. septembril

Elekt­ri­le­vi alus­tab Ida-Har­jus kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ehi­ta­mist Ju­min­da ja Pä­ris­pea kü­last; Kui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tust; Koroo­na­vii­ru­se sei­reuu­ring Har­ju­maal ja Tal­lin­nas; Soo­ja­toot­ja kin­kis Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma et­te he­kiis­ti­kud; Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te kor­ral­da­tud Su­me Su­veõh­tu...

VIIMASED UUDISED

INGA KOIT­LA kut­sub Keh­ras ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te­ga lii­tu­ma

En­di­ne Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht In­ga Koit­la töö­tab Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­vas ko­du­tü­tar­de ring­kon­na noor­teinst­ruk­to­ri­na. „Leid­sin töö­kuu­lu­tu­se ja kan­di­dee­ri­sin. Tun­dus hu­vi­tav amet, sa­mu­ti noor­te vald­kon­nast na­gu mu...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Aru­kü­las al­gas pea­tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­ne

Eel­mi­sel nä­da­lal alus­tas AS Nor­de­con maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mist. Uuen­da­tak­se tee­lõik ala­tes Aru­kü­la sis­se­sõi­dust Pe­nin­gi-La­ge­di maan­teelt ku­ni Sa­ra­pi­ku tä­na­va ja Laa­ne tee...

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil re­kor­darv pil­te

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud fo­to­kon­kur­si­le esi­ta­ti täh­ta­jaks, 6. sep­temb­riks 50 au­to­rilt kok­ku re­kor­darv fo­to­sid – 111. Pil­did on pub­li­ku­p­ree­mia väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks ava­li­kus­ta­tud Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki-le­hel ning...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Kehrast leiti kolm alkoholijoobes meest, kellest üks suri kainestusmajas

6. septembril kell 21.57 leidis möödasõidul olnud kiirabi Kehrast Kose maanteelt maas lamamas kolm tugevas alkoholi­joobes meest. Kiirabi kontrollis meeste tervislikku seisundit ning sündmuskohale...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA