Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 22. septembril

KÜSITLUS: Kes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma/lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le ning miks? Pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS kü­las­tas Kuu­sa­lu val­da; Karu lõh­kus Muuk­si kü­las õu­na­puid ja mur­dis lam­baid; Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Toe­tu­sed MTÜ-­de­le Kuu­sa­lu val­la re­serv­fon­dist

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eral­das val­la re­serv­fon­dist MTÜ­le Vii­nis­tu Kü­la­selts täien­da­valt 200 eu­rot Vii­nis­tu rah­va­ma­ja korst­na re­mon­diks, va­rem oli an­tud sel­leks val­laee­lar­vest 1500 eu­rot. MTÜ pa­lus...

Ani­ja vald hak­kab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tu­se eest kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma

Sep­temb­ri al­gu­ses koh­tus Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Sport­land Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­las ela­va küm­me­kon­na ini­mes­e­ga, et aru­ta­da, kui­das ka­su­ta­da mi­nis­tee­riu­milt har­ju­tus­väl­ja...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Aegviidus põles turbamaastik

4. septembril kell 10.19 sai häirekeskus teate, et Anija vallas Aegviidus põleb turbamaastik. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et turbapinnas oli süttinud järelevalveta jäänud lõkkest...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA