Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 7. aprillil

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kü­sib ta­ga­si­si­det dis­tant­sõp­pe koh­ta; MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va; Raasiku noored taotlevad raha balli jaoks; Mul­ti­me­ki Keh­ra te­has in­ves­tee­rib kol­me aas­ta jook­sul üle 2,6 mil­jo­ni eu­ro; Keh­ra rah­va­ma­ja üri­tu­sed...

VIIMASED UUDISED

MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va

„Soo­vi­me eri­ne­da ning ot­sus­ta­si­me Raa­si­kul va­li­da oma tee – tee­me 1. au­gus­til koh­vi­ku­te­päe­va ase­mel teeae­da­de päe­va,“ sõ­nas kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK. „Raa­si­ku on ar­mas ja tur­va­li­ne ale­vik,...

VIIMASED LÜHIUUDISED

SYN­LA­BI buss Keh­ras taas 1. ap­ril­lil

Lau­päe­vaks, 27. märt­siks re­gist­ree­ris end Keh­ras SYN­LA­BI mo­biil­ses tes­ti­mis­bus­sis ko­roo­nap­roo­vi and­ma 55 ini­mest, ko­ha­le läk­sid 50. Neist 29 inimese ko­roo­na­test osu­tus po­si­tiiv­seks. Ka­hel eel­mi­sel...

Ani­ja val­la toe­tus mees­koo­ri­le

Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das MTÜ­le Har­ju-Jaa­ni Lau­lu­me­hed 731,50 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri­le esi­ne­mis­riie­te ja di­gik­la­ve­ri ost­mi­se kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks. MTÜ taot­les esi­ne­mis­riie­te ja di­gik­la­ve­ri ost­mi­seks 2019....

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

16. märtsil kell 19.07 teatati, et Loksal Rahu tänaval põleb parklas sõiduauto. Päästjad likvideerisid tulekahju ning põlengu tagajärjel sai kahjustusi sõiduki esiosa. Inimesed põlengus...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA