Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 1. detsembril

Raa­si­ku val­la­va­ne­maks va­li­ti RAUL SIEM; RAUL SIEM: „Usun, et olen Raa­si­kul hea val­la­va­nem.“; Raa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud; Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kurg­la kü­la­va­ne­ma; President ALAR KARIS kohtus Valklas Kuusalu kooli õpilastega; ...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril val­la­rah­va Aru­kü­la rah­va­ma­ja, kus esi­nes an­sam­bel Nai­sed Köö­gis. See­jä­rel ja­ga­ti tä­nu­kir­ju tub­li­de­le ko­da­ni­ke­le ning kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Polii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se

Es­mas­päe­val ava­li­kus­ta­ti mee­dias re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te ehk ka­tu­se­ra­ha­de sum­mad, mil­le ja­ga­mi­seks on tei­nud et­te­pa­ne­ku rii­gi­ko­gu liik­med. Re­for­mie­ra­kond ja Isa­maa an­na­vad 5000 eu­rot, rii­giee­lar­vest see­ga kok­ku...

Uued ideed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks Kuu­sa­lu val­las

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­s­pet­sia­list Mar­gus Kirss pos­ti­tas käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val val­la kü­la­va­ne­ma­te ja kü­la­de esin­da­ja­te mei­li­lis­ti tea­te val­la uue jäät­me­ka­va koos­ta­mi­sest ja plaa­ni­ta­va­test muu­da­tus­test jäät­­me­­veos....

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

16. novembril teatati, et Kuusalu vallas asuvas talus ründas 35aastane mees 35aastast meest ja lõi teda noaga kätte, tekitades talle kehavigastusi. Politsei pidas ründaja...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA