LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 29. novembril

0
Raasiku vallavalitsus tänas silmapaistvaid kodanikke; Aruküla Kultuuriselts sai 25aastaseks; Raasiku valla aasta sportlane on 11aastane maailmameister HANNA ALJASMÄE Aruküla põhikoolist; Raasiku valla haldus- ja ehitusosakonna juhataja on RIINA RAND; Kuusalu rahvatantsurühm Kabujalake tähistas...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi uue la­vas­tu­se „Ohv­rit män­gi­des“ pub­li­ku et­te Kol­ga­kü­la...

0
Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näi­tet­rupp te­gi Vla­di­mir ja Oleg Presn­ja­ko­vi näi­den­di „Ohv­rit män­gi­des“ la­vas­tu­se proo­ve vii­mas­tel nä­da­la­tel Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Ka esie­ten­dus oli täis­saa­li­le ree­de, 24. no­vemb­ri...

VIIMASED LÜHIUUDISED

VIL­JO LEIS saab Väi­ke­se HOL­ME­RI

0
HO­Li ju­ha­tus va­lis tun­nus­tu­sau­hin­da­de HOL­MER 2023. aas­ta lau­reaa­did. Väi­ke­se HOL­ME­Ri kol­me saa­ja hul­gas on Ani­ja val­la­va­lit­su­se en­di­ne ma­jan­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ning ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo...

MAAR­JA METS­TAK e­ra­kon­na ju­ha­tu­ses

0
Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na lau­päe­val, 18. no­vemb­ril toi­mu­nud üld­ko­gul va­li­ti era­kon­na 17liik­me­lis­se ju­ha­tus­se Põh­ja-Ees­ti (Tal­linn, Har­ju­maa, Rap­la­maa, Lää­ne- ja Ida-Vi­ru­maa) re­gioo­ni esin­da­ja­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lii­ge, Re­for­mie­ra­kon­na...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
13. novembril kell 16.56 toimus liiklusõnnetus Loksal Posti 18 juures, kus esialgsetel andmetel liikus jalakäija, 66aastane naine, vasakul pool teeservas, kus sõitis talle otsa...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA