Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 25. novembril

Valk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on pan­dud müü­ki; Koda­ni­ku­kam­paa­niad Raa­si­ku ja Ani­ja val­las; Kuu­sa­lus on ko­roo­na­kol­de tõt­tu noor­tea­su­tu­sed su­le­tud; Kol­ga muu­seum avas sa­da­de nuk­ku­de­ga näi­tu­se las­te­raa­ma­tu­te te­ge­las­test; Kuu­sa­lu Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­seks ot­si­tak­se va­nu fo­to­sid; Kuu­sa­lu...

VIIMASED UUDISED

Valk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on pan­dud müü­ki

AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed müüb Valk­las nel­ja kin­nis­tut, klien­did ko­li­tak­se Tal­lin­nas­se ja Sil­la­mäe­le. No­vemb­ri esi­me­sest nä­da­last ko­li­ti Valk­la Ko­du 30 klien­ti Vil­jan­dis­se Jä­me­ja­la par­gis asu­vas­se uhiuu­de hoo­le­kan­de­maj­ja,...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku abi­po­lit­sei­nik AA­VO SI­RE­LI­LE po­lit­sei tun­nus­tus

Po­lit­sei aas­ta­päe­va pu­hul ja­gas Põh­ja pre­fek­tuur tun­nus­tust. Üks po­lit­sei tee­ne­te­ris­ti seits­mest hõ­be­me­dalist an­ti Ida-Har­ju abi­po­lit­sei­ni­ku­le Aa­vo Si­re­li­le Raa­si­kult. Ta on abi­po­lit­sei­ni­ku­na rii­gi tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­nud...

Aru­kü­las ja Raa­si­kul uued pa­kiau­to­maa­did

Lo­gis­ti­ka­fir­ma DPD, kes alus­tas ok­toob­ris pa­kiau­to­maa­ti­de võr­gus­ti­ku laien­da­mist väik­se­ma­tes­se asu­la­tes­se, pai­gal­das need eel­mi­sel nä­da­lal Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le. Mõ­le­mas ale­vi­kus on au­to­maa­did Kon­su­mi kaup­lu­se ees....

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

31. oktoobril teatati politseile, et Anija vallas Kehra linnas tekkis konflikt 16-, 43- ja 34aastase mehe vahel, mille käigus löödi üksteist käte ja jalgadega....
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA