LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 3. augustil

0
MEE­LIS RON­DO la­vas­tab Kol­ga mõi­sas „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“; MARIA PRÄÄTS: „Värs­ke kar­tul ehk Ees­ti gur­mee on müü­gi­val­mis“; ÜKS KÜSIMUS: Mida on lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sel tä­na­vu uut plaa­nis ja mi­da tee­te ka see­kord tra­dit­sioo­ni­li­selt? Har­ras­tus­näit­le­jal...

VIIMASED UUDISED

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku vee­tor­ni re­no­vee­ri­mi­sest

0
Val­la­va­lit­sus eral­das juu­lis re­serv­fon­dist 968 eu­rot Raa­si­ku vee­tor­ni re­konst­ruee­ri­mis­töö­de üle­ku­lu kat­mi­seks. Eel­mi­se aas­ta val­laee­lar­ves oli 13 051 eu­rot vee­tor­ni üle­mi­se osa pui­to­sa re­konst­ruee­ri­mi­seks – tor­ni...

Üm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks tu­leb au­gus­ti lõ­pus

0
Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts ot­sus­tas kor­ral­da­da eel­mi­sel aas­tal ära jää­nud esimese üm­ber Ka­ha­la jär­ve jook­su tä­na­vu ja kuu ae­ga va­rem, au­gus­ti lõ­pus. Mul­lu­ oli...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
12. juulil alustati menetlust selles, et Anija vallas varastati sõiduautolt rattad. Kahju on 1000 eurot. 13. juulil kell 22.48 aitasid päästjad Anija vallas Aegviidu alevis...

Politseiuudised

Politseuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA