LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 21. septembril

0
Küla­selts soo­vib Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müü­gi pea­ta­mist; Raa­si­ku val­la noo­ri tree­ni­vad spor­dik­lu­bid saa­vad taotleda pea­ra­ha; Omni­va plaa­nib sul­ge­da Aru­kü­la, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku post­kon­to­rid; Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon; Kiiu disc­gol­firadade ümb­ru­se rii­gi­met­sa raiekava; ARVAMUS: Uuen­da­me koos...

VIIMASED UUDISED

Omni­va plaa­nib sul­ge­da Aru­kü­la, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku post­kon­to­rid

0
Rii­giet­te­võ­te Om­ni­va tea­tas su­vel Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le, et ar­ves­ta­des seal­se­tes post­kon­to­ri­tes pa­ku­ta­va­te tee­nus­te jär­jest vä­he­ne­nud ka­su­ta­mist ja pak­ki­de saat­mi­se kas­vu pa­kiau­to­maa­ti­des on mõ­le­mas...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas Fa­ce­boo­ki le­hel tä­na­vu­se­le fo­to­kon­kur­si­le esi­ta­tud 57 fo­tot ning al­gas rah­va­hää­le­tus. Või­dab ja 100eu­ro­se pub­li­kup­ree­mia saab au­tor, kel­le pilt ko­gub vaa­ta­ja­telt kõi­ge...

Kol­ga muu­seum ko­gub velsk­ri­punk­ti jaoks me­dit­sii­ni­ga seo­tut

0
Kol­ga muu­seu­mi töö­ta­jad plaa­ni­vad koos­töös Kuu­sa­lu ko­du-uu­ri­ja Sven-Olav Paa­ve­li­ga ava­da sep­temb­ri lõ­pus või ok­toob­ri al­gu­ses pü­sieks­po­sit­sioo­ni osa­na va­naaeg­se velsk­ri­punk­ti ning rah­valt pa­lu­tak­se abi ja...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
5. septembril kell 15.50 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Rehatse külas põleb metsaalune. Päästjad koos vabatahtlike päästjatega Kolgast kustutasid põlengu kella 17.25 paiku. 5....

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA