Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 22. mail

Rahvas annetas Vabadussõja Kuusalu mälestussamba jaoks 890 eurot; Kuusalu volikogu ei toetanud liitumisläbirääkimiste algatamist Loksaga; Uus konkurss Salmistu sadama haldaja leidmiseks; Kolgas olid muuseumiööl kõige populaarsemad legendituurid mõisa peahoonesse; Loksa Spordikeskust juhatab AIVE...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­la 20 kü­la­va­ne­mat said ame­ti­mär­gi

Kuu­sa­lu val­la 49 kü­la­va­ne­mast ko­gu­ne­sid val­la­maj­ja pi­du­li­ku­le koo­so­le­ku­le 30. Eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­va, 7. mai õh­tul oli Kiiu mõi­sas val­la­ma­ja saa­lis Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te koo­so­lek. Kuu­sa­lu...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Ka­rud lii­gu­vad ka Keh­ras

Sot­siaal­mee­dias on ja­ga­tud in­fot sel­le koh­ta, et vii­mas­te nä­da­la­te jook­sul on näh­tud nii Loo­kü­las kui Aeg­vii­du kan­dis ka­ru­sid lii­ku­mas. Keh­ra­la­ne Han­nes Pik­kel nä­gi neid...

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­r lah­kus ame­tist

Ala­tes mul­lu sep­temb­rist Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na töö­ta­nud Lii­sa Ojan­gu vii­ma­ne töö­päev sel­les ame­tis oli 7. mai. Aas­ta­va­he­tu­sest jäi ta hai­gus­le­he­le. Lii­sa Ojan­gu: „Sain 6. mail...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Päästesündmused ja väärteod Anija ja Kuusalu vallas

6. mail teatati, et Kehras F. R. Kreutzwaldi tänava majas tekkis endiste elukaaslaste vahel konflikt, mille käigus 45aastane naine ründas 45aastast meest. 11. mail kell...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA