LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 7. detsembril

0
PILLE SMIRNOVA Kuusalu vallast sai Harjumaa teatrifestivalil „Suure ampsu“ eripreemia; Leegiranna reoveeprobleem Kuusalu vallas seni lahenduseta; Kolga seltsimajast on saanud kogukonnakeskus; Kuusalus hakkas tegutsema kodutütarde rühm; MARTI HÄÄL ei naase veel Kuusalu volikogusse; ...

VIIMASED UUDISED

Direk­tor usub, et Aeg­vii­du kool on järg­mi­seks juu­be­liks re­no­vee­ri­tud

0
Di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG, Aeg­vii­du kool saab käesoleval nä­da­lal 105aas­ta­seks. Kui­das koo­lil lä­heb? „On sel­gu­nud, et meie kool võib te­ge­li­kult ol­la veel va­nem. Lap­se­va­nem Tii­na Lõu­gas,...

VIIMASED LÜHIUUDISED

KERT KRÜS­BAN on va­ba­rii­gi pil­li­mees 2022

0
Ree­del, 25. no­vemb­ril kuu­lu­ta­ti Vil­jan­di Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­das käe­so­le­va aas­ta va­ba­rii­gi pil­li­me­heks lõõt­sa­män­gi­ja Kert Krüs­ban, kes on pä­rit Vi­ha­soo kü­last Kuu­sa­lu val­last. Ta võist­les kon­kur­si...

Kuu­sa­lus mee­nu­ta­ti la­vas­ta­jat TÕ­NU TAM­ME

0
Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tä­his­tas Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas lau­päe­val, 26. no­vemb­ril kont­sert-eten­du­se­ga „Ar­mas­tus, Pulm ja Abie­lu“ kauaaeg­se la­vas­ta­ja Tõ­nu Tam­me 80. sün­niaas­ta­päe­va. En­ne eten­dust näi­da­ti Tõ­nu Tam­me...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
21. novembril kell 14.57 said päästjad väljakutse Anija valda Kehra linna, kus Kooli tänaval põles paberikonteiner. Päästjad kustutasid põlengu kella 15.05 paiku. PÄÄSTEAMET

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA