Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 21. oktoobril

Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil; Vald müüs Peningil korteri; Raa­si­ku kool osa­les Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mis; Val­la­va­lit­sus oo­tab ideid Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta; Aru­kü­la nai­sed küp­se­ta­sid koo­li­las­te­le 800 pann­koo­ki; Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed; Lee­si...

VIIMASED UUDISED

Lee­si ko­gu­kon­na­poe edu­kas esi­me­ne hooaeg

Muin­sus­kait­sea­met kuu­lu­tas MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus pä­ran­di hoid­ja 2020 aas­tap­ree­mia lau­reaa­diks. Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik tea­tas Fa­ce­boo­kis, et muin­sus­kait­sea­me­tilt saa­dud...

VIIMASED LÜHIUUDISED

HOL ja­gas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se toe­tu­si

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se maa­kond­li­kus toe­tus­voo­rus eral­da­ta­vad sum­mad. Ju­min­da Pool­saa­re Selts saab me­re­pääst­ja­te isi­ku­kait­se­va­hen­di­te jaoks 3500 eu­rot. Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si...

Aeg­vii­du saab pa­kiau­to­maa­di

Lo­gis­ti­ka­fir­ma DPD alus­ta­b pa­kiau­to­maa­ti­de võr­gus­ti­ku laien­da­mi­se­ga, uued asu­ko­had on kes­kus­te ase­mel ela­mu­piir­kon­da­des ja väik­se­ma­tes asu­la­tes. Pai­gal­da­mist alus­ta­ti käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses ning ühe­na esi­mes­test saab...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

29. septembril teatati, et Kehra linnas Anija vallas tegi 57aastane mees noaga ähvardava liigutuse 24aastase mehe suunas. Politsei pidas kuriteos kahtlustatava kinni. 3. oktoobril kell...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA