LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 22. mail

0
Harju Tarbijate Ühistu avas Aegviidus uue poe; TUNNE KELAM kinkis Kehra muuseumile kaks loodusmaali; Anija mõis koolitas Kehra gümnasiste giidideks; Kehra Lastetare lasteaia õpetajad õpivad eesti keelt ühises keelekohvikus; HC Kehra/Primend võitis Eesti...

VIIMASED UUDISED

Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi juht sai sün­ni­päe­vaks val­la au­mär­gi

0
Kui Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da juht Hel­ges Mänd­mets as­tus oma 75. sün­ni­päe­va, 20. mai õh­tul rah­va­maj­ja en­da tea­da kü­la krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­le, võe­ti te­da vas­tu sün­ni­päe­va­lau­lu...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku kool kan­di­dee­rib aas­ta koo­liks

0
Es­mas­päe­vast on ava­tud rah­va­hää­le­tus Ees­ti 2024. aas­ta koo­li va­li­mi­seks. Aas­ta koo­li tiit­li­le kan­di­dee­rib 10 fi­naa­li jõud­nud koo­li, nen­de hul­gas ka Raa­si­ku kool. Kon­kur­sil osa­le­mi­seks...

KAI­SA LIN­NO sai loo­dus­kait­se hõ­be­mär­gi

0
Klii­ma­mi­nis­ter Kris­ten Mic­hal an­dis es­mas­päe­val, 13. mail toi­mu­nud loo­dus­kait­se­kuu avaü­ri­tu­sel Tal­lin­na bo­taa­ni­kaaias loo­dus­kait­se hõ­be­mär­gi La­he­maa Tu­ris­mi­ühingu ühe­le asu­ta­ja­le ja eest­ve­da­ja­le, Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­ju­hi­le Kai­sa...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
8. mail kell 23.26 said päästjad kutse Anija valda Uuearu külla Perila-Jäneda teele kustutama lausleekides põlevat sõiduautot. Autojuhti kohapeal ei olnud. Kose päästjad kustutasid...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA