Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 19. veebruaril

Kas vallal on raha Kuusalu kooli juurdeehituse jaoks; Kolga legopäev saab nimeks KLOTSIMÖLL ja muutub kahepäevaseks; Külavanematelt palutakse arvamust Kuusalu valla teede investeeringute kava kohta; JUTA KOPPEL lahkub Kiiu Kiigepõnni lasteaia direktori ametist; ...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­las esi­ne­sid Raa­si­ku val­la 6 noor­te­bän­di ning räp­pa­rid Kuu­sa­lust

„See on nii la­he, kui pal­ju on meie val­las äge­daid noor­te­bän­de,“ rõõ­mus­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht GA­RI­NA TOO­MIN­GAS. Möö­du­nud ree­de õh­tul, 14. veeb­rua­ril toi­mu­nud sõb­ra­päe­va­peol esi­ne­sid...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku val­las töö­tab pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list

Ala­tes 3. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tä­na­vu loo­dud uuel ame­ti­ko­hal pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti (pil­dil). Ta on pä­rit El­vast, kesk­koo­li lõ­pe­ta­mi­se jä­rel läks Tal­lin­na...

Ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat on aas­ta kee­le­teo kan­di­daat

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium avas in­ter­ne­tis 2019. aas­ta kee­le­teo­kon­kur­si ava­li­ku hää­le­tu­se, et väl­ja sel­gi­ta­da rah­vaau­hin­na saa­ja. Ava­lik hää­le­tus kes­tab 27. veeb­rua­ri sü­daöö­ni. Kan­di­daa­te on Ema­kee­le...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Tulekahju ja sissemurdmine Anija vallas ning liiklusõnnetus Kuusalu vallas

24. jaanuaril kell 19.55 teatati liiklusõnnetusest Kuusalu vallas Sõitme külas Kalda-Sõitme teel, kus alkoholijoobes ja vastava kategooria juhtimisõiguseta 51aastane mees sõitis sõiduautoga Toyota Yaris...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA