LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 17. aprillil

0
Raasiku valla teedesse on viie aastaga vaja investeerida üle 4,5 miljoni euro; Raasiku valla spordiklubidele noorte treenimiseks üle 95 000 euro; Külavanema algatusel uuritakse ja talletatakse Rätla küla ajalugu; Raasiku volikogu täiendas komisjoni; ...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la ela­ni­kel on või­ma­lus rii­gi toel saa­da vaim­se ter­vi­se te­raa­piat

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se taot­lus­voo­ru pro­jek­ti „Vaim­se ter­vi­se tee­nu­se­toe­tus Raa­si­ku val­las“ ning sai 12 250 eu­rot toe­tust vaim­se ter­vi­se tee­nu­se pak­ku­mi­seks. Ees­ti oma­va­lit­sus­te­le...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kuu­sa­lu val­la uus ehi­tuss­pet­sia­list on DIA­NA VÄL­LO

0
Ala­tes es­mas­päe­vast, 8. ap­ril­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na Dia­na Väl­lo. Ta kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kur­sil, ku­hu esi­ta­ti 4 aval­dust. Abi­val­la­va­ne­m Ran­no Poo­li sõ­nul...

Euro­par­la­men­ti kan­di­dee­ri­vad MAAR­JA METS­TAK ja TA­NEL TAL­VE

0
Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na üld­ko­gu kin­ni­tas era­kon­na kan­di­daa­did Eu­roo­pa Par­la­men­di va­li­mis­tel. Ühek­sa kan­di­daa­di seas on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na juht Maar­ja Mets­tak. Ük­sik­kan­di­daa­di­na kan­di­dee­ri­mi­sest...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
4. aprillil kell 12.12 käisid päästjad Kuusalu vallas Kuusalu alevikus kustutamas metsatee ääres põlenud järelevalveta lõket. 5. aprillil kell 23.07 said päästjad kutse Raasiku valda...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA