Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 5. mail

Wee­Rec osa­leb me­dit­sii­ni­lis­te mas­ki­de üm­ber­tööt­le­mi­se pi­lootp­ro­jek­tis; Noor­te hu­vi­te­ge­vu­se riik­li­ku toe­tu­se jao­tus Kuu­sa­lu val­las; EAS toe­tab tu­ris­mi­ aren­da­mist Ha­ra sa­da­mas ja La­he­maal; Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­nud TA­JO KA­DA­JAS taa­se­lus­tas Ees­ti 100 las­te­lau­lu; Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­nud TA­JO KA­DA­JAS taa­se­lus­tas Ees­ti 100 las­te­lau­lu

Lok­sa kesk­koo­li vi­list­la­ne, aas­taid Kiius ela­nud TA­JO KA­DA­JAS aval­das vee­bis ta­su­ta kuu­la­mi­seks oma uu­te lau­lu­de ko­gu­mi­ku „Al­bum 2021“. Tõe­näo­li­selt on mõ­ni­gi Sõ­nu­mi­too­ja lu­ge­jaist sat­tu­nud sot­siaal­mee­dias...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku val­la ar­hi­tekt on Reet Vii­gi­puu

Es­mas­päe­vast, 19. ap­ril­list töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Reet Vii­gi­puu (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, õp­pi­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis ja Ees­ti Kuns­ti­aka­dee­mias ar­hi­tek­tuu­ri, töö­ta­nud üle 20...

Vee­bi­leht „Ran­na­kie­le ko­du“

MTÜ-l Ran­na­kee­le Kes­kus on Kuu­sa­lu ran­na­kee­les ehk po­hi­ran­na kee­les ko­du­leht „Ran­na­kie­le ko­du“ rannakiel.ee, kus ena­mik teks­te on ran­na­kee­les, sa­mu­ti ala­jao­tu­sed „Uu­dik­sed“, „Ran­na­kie­le obe­dus“, „Ka­jas­tuk­sed“,...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

13. aprillil kella 22.20 ajal juhtus liiklusõnnetus Kuusalu vallas Tallinn-Narva mnt 43. kilomeetril, kus 50aastane mees sõitis sõiduautoga Renault Megane otsa teele jooksnud põdrale....

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA