LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 4. oktoobril

0
Väljakaevamistel Kehra endise punamonumendi juures leiti üle 50 haua; Kehra rulapargi avamisel oli rataste ja ruladega kohal rohkem kui 100 noort; Anijal pures hundikari koera; Anija valla noorsootöö ümarlaud; Raasiku vallavolikogu ei nõustunud...

VIIMASED UUDISED

Raasiku vallavolikogu valis 14 poolthäälega uueks vallavanemaks TOOMAS TEEVÄLJA

0
Teisipäeval, 3. oktoobril valis Raasiku vallavolikogu uueks vallavanemaks Toomas Teeväli. Tema kandidatuuri seadis Kodukoha Valimisliidu nimel üles Avo Möls. Rohkem kandidaate volikogu istungil ei...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raasiku vallavanemaks 5 kandideerinut kutsutakse vestlusele

0
Raa­si­ku val­la­va­ne­ma kon­kur­si­le esi­ta­ti 19 soo­via­val­dust. Val­la­va­ne­ma üle­san­ne­tes val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe üt­les, et osa aval­du­si pol­nud tõ­si­selt­võe­ta­vad, nen­de esi­ta­jad olid vä­lis­maalt. Val­la või­mu­lii­du...

Leaderi-toel valmisid Lahemaa rahvuspargi turismivideod

0
MTÜ Aren­dus­ko­da tel­li­mu­sel val­mi­sid sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti raa­mes La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na rek­laam­vi­deod. Need on teh­tud ka­hes for­maa­dis – 5mi­nu­ti­li­ne lü­hem ja 15mi­nu­ti­li­ne pi­kem vi­deo....

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
20. septembril kell 6.21 teatati häirekeskusele, et Kuusalu vallas Kolga-Aabla külas Kuusalu-Leesi teel on suur puu langenud sõiduteele ja sulgenud mõlemad sõidusuunad. Kolga vabatahtlikud...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA